NRK Meny
Normal

UP tok 1874 førerkort i sommer: – Voksne menn gråter når de innser at de mister lappen

Over 1800 personer mistet førerkortet og flere kjørte fylla i sommertrafikken. – Altfor mange er villig til å risikere alt, mener UP-sjef.

Både Utrykningspolitiet og Statens Vegvesen ønsker nå å bruke fotobokser til å måle gjennomsnittsfart, men regjeringen er foreløpig avventende.

Både Utrykningspolitiet og Statens Vegvesen ønsker nå å bruke fotobokser til å måle gjennomsnittsfart, men regjeringen er foreløpig avventende.

I Utrykningspolitiets sivile politibil i Bodø sitter UP-betjentene Yngvar Fredriksen og Rakel Hansen.

– Det er ikke en menneskerett å ha førerkort.

UP-betjent Rakel Hansen

De er ute på veiene for å luke vekk dem som utgjør størst fare for andre på veien. Med et kamera montert fremme på bilen kan de måle gjennomsnittsfarten til bilene foran. Etter ni år i politiet, har Fredriksen sett litt av hvert.

– Det kjøres hardt og aggressivt. Mange tar en stor risiko både når det gjelder fart og forbikjøringer. Det er egentlig litt forunderlig. De aller fleste er svært avhengig av førerkortet sitt, spesielt yrkessjåfører. Men også dem tar vi nesten daglig. De vet at jobben ryker med førerkortet, sier Fredriksen.

De som kjører fra seg førerkortet bør ta seg en tenkepause og filosofere over hvordan de skal opptre i trafikken, mener UP-betjenten.

(artikkelen fortsetter under)

I Utrykningspolitiets sivile politibil i Bodø sitter UP-betjentene Yngvar Fredriksen og Rakel Hansen

I Utrykningspolitiets sivile politibil i Bodø sitter UP-betjentene Yngvar Fredriksen og Rakel Hansen.

Foto: Sigurd Steinum

– Voksne menn som gråter

– Jeg har utallige ganger hatt voksne menn som sitter og gråter når de innser at de mister førerkortet. Det er selvsagt ikke noe morsomt, men de skulle tenkt seg om litt før, sier han til NRK.no.

– Det er ingen menneskerett å ha førerkort, supplerer UP-kollega Rakel Hansen.

I Norge har UP beslaglagt 1874 førerkort i sommer. Det er en nedgang fra fjoråret da 2190 førerkort ble inndratt.

Men i Nordland ser UP-sjefen en markant økning.

Bare i Nordland har de gjort beslag av 229 førerkort, noe som er en økning på 28 prosent fra året før. Men det er ikke fordi nordlendingene er hardere på gassen enn andre.

– Vi har økt antallet kontroller kraftig i sommer. Da blir det flere førerkortbeslag. Mange råkjører fordi de tror at det er liten sjanse for å bli tatt. Jeg er glad vi får tatt så mange som utsetter andre for fare, sier UP-sjef Knut Danielsen i Nordland.

Førerkortbeslag per UP-distrikt for juni-aug 2014

Oversikt over førerkortbeslag per UP-distrikt

  Juni-aug 2014

Sum hele Norge

1874

D1 Østfold og Follo

144

D2 Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland

236

D3 Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum

141

D4 Vestfold og Telemark

214

D5 Agder og Rogaland

201

D6 Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane

202

D7 Sør- og Nord Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal

379

D8 Helgeland,Salten og Midtre Hålogaland

229

D9 Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark

128

Verst om sommeren

Flertallet av dem som blir fratatt førerkortet er unge menn, og sommermånedene er travel for politiet.

– Forrige helg ble en person stoppet i 120 kilometer i timen i 60-sonen. Han hadde hatt førerkortet under to år, altså på prøvetid.

E6, som er hovedfartsåren mellom Nord- og Sør-Norge, er verstingen når det kommer til fart.

– Det er store avstander, og folk gir litt ekstra på. Folk skal rekke ferger og har det generelt for travelt, sier UP-sjefen.

Beslagene av førerkort i Nordland ser ut til å ha hatt en virkning. Antallet alvorlige ulykker har gått ned. Frem til 1. august hadde seks personer mistet livet på veiene i Nordland, mot ni i fjor.

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland er bekymret over at bilistene tar stadig større sjanser i trafikken.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Flere kjører med rus

Foreløpige tall fra UP viser at 56 personer ble drept i trafikken i sommermånedene juni, juli og august i Norge. Antallet ruspåvirkede sjåfører har også økt i Norge denne sommeren. 307 førere ble tatt for rus mot 243 i fjor.

Samme foruroligende tendens ser UP-sjefen i Nordland.

– Vi har hatt en dobling i antall pågripelser av ruspåvirkede førere.

UP-sjefen ser ikke bort fra at rekordsommeren vi har lagt bak oss har gitt utslag.

– Folk er mer løsslupne om sommeren og nyter alkohol i kombinasjon med bilkjøring. Også folk som vil kjøre tidlig etter en natt på byen. Tendensen er den samme i hele landet, og er dårlig nytt for oss som driver trafikksikkerhetsarbeid, sier UP-sjef Knut Danielsen i Nordland.

(artikkelen fortsetter under)

UP-patrulje på jobb i Nordland

I Norge har UP beslaglagt 1874 førerkort i sommer. Det er en nedgang fra fjoråret da 2190 førerkort ble inndratt.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Vil ha gjennomsnittsmålinger

Nå tar UP-sjef Knut Danielsen til orde for mer gjennomsnittsmåling i Nordland.

Denne teknologien består at to fotobokser som måler gjennomsnittsfarten på en gitt strekning. Føreren blir bøtelagt hvis gjennomsnittsfarten mellom de to punktene er for høy. De såkalte streknings-ATK-ene har vist seg svært effektive sammenlignet med vanlige fotoboksene.

– Alle tiltak som er med på å få ned hastigheten, er positivt. Vi vet at det er fart som dreper og som gjør at folk blir alvorlig skadd. Høy fart medfører ofte fatale konsekvenser når ulykken først er ute, sier UP-sjef Knut Danielsen til NRK.no.

Han får støtte fra Statens vegvesen, som sier gjennomsnittsmåling er et bra tiltak.

– Reduserer alvorlige ulykker med 50 prosent

Virkningen av automatisk trafikkontroll (ATK) i form av fotobokser og streknings-ATK langs veg er veldokumentert, men dette er første omfattende analyser av streknings-ATK i tunneler.

Strekningsmålinger med fotobokser i tunnel virker fartsreduserende og gir en ulykkesreduksjon på opptil 27 prosent. Effekten er like god i tunneler som ute på veier i dagen, ifølge Vegvesenet.

Statens vegvesen har i dag gjennomsnittsmåling en rekke steder, blant annet ved Skagen lufthavn på Stokmarknes.

– Resulatene er veldig gode. Fartsnivåen går ned på hele strekningen og det er viktig for sikkerheten, sier Knut Hågensen som er seksjonsleder for miljø- og trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen.

Regjeringen har varslet at de vil evaluere ordningen, før de gir endelig grønt lys til gjennomsnittsmåling i Norge. Vegvesenet ser langt større virkning av strekningsmåling enn vanlig fotoboks.

– Ved enkeltstående fotobokser bremser bilistene ned ved boksen og øker farten igjen etterpå. Strekningsmålinger holder farta nede, og har i snitt redusert antallet drepte og hardt skadde med rundt 50 prosent, sier Hågensen.

Frp: – Svekker trafikksikkerheten

Tidligere i år ble alle forsøk på strekningsmålingen stanset.

Statssekretær Hoksrud fra Frp sa den gang at det blant annet er på grunn av trafikksikkerheten.

– De stedene hvor det er gjennomsnittsmåling, blir folk veldig opptatt av å se på speedometeret og mindre opptatt av å se på veien. Det aller viktigste man gjør som sjåfør er å ha fokus på vei og trafikk, uttalte han til NRK.

Hoksrud vet ikke når evalueringen fra Vegdirektoratet er ferdig, men håper at de får resultatet i løpet av høsten.

Tall for UP sin virksomhet, sommeren 2014 juni, juli og august

Juni, juli og august

2014

2013

Antall kontrollerte

165243

159669

Førerkortbeslag

1874

2190

Forenklede forelegg

23646

27954

Ruspåvirkede førere

307

243

Ikke brukt bilbelte

3441

3056

Skolestart betyr mye trafikk og stressede foreldre, og ikke alle tar hensyn til andre trafikanter. Nå ber både UP og Trygg trafikk kjørende foreldre om å ta det med ro i forbindelse med skolestart neste uke.

SKAPER TRAFIKKFARLIGE SITUASJONER: Travle foreldre kan skape farlige situasjoner rundt skoler og barnehager. – Når foreldre har dårlig tid så kjører de ofte for fort samtidig som de snakker eller trykker på mobiltelefonen, forteller politibetjent Rakel Hansen (avbildet).