Universitetet kan miste doktorgradsprogram: – En krevende situasjon

NOKUT mener det er grunn til å se nærmere på om Nord universitet oppfyller de nødvendige kravene til ett av fire doktorgradsprogrammer.

Nord universitet

NOKUT mistenker at Nord universitet ikke har god nok kvalitet på doktorgradsprogram.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Dette er en krevende situasjon for universitetet, sier tilsynsdirektør Øyvind Lund.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har fulgt doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, over tid. Det de har funnet indikerer at ikke alt er som det skal være.

– Det vi har sett på er blant annet om doktorgraden holder seg til det fagområdet det er akkreditert for, og om de har faglig ansatte personer som dekker området og som har tilstrekkelig med forskningsproduksjon, sier Lund.

Store deler av NOKUTs foreløpige undersøkelser, har ført til at de mistenker at Nord ikke holder god nok kvalitet på ett av de totalt fire doktorgradsprogrammene.

Rektor: – Dette er positivt

Ifølge Lund er det sjeldent at NOKUT reviderer doktorgradsprogrammer. En av grunnene til at de nå gjør det er at Kunnskapsdepartementet har strammet inn kravene til doktorgrader.

– Det gjør at vi sjekker ut om programmer er slik de bør være, sier Lund.

Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet

Rektor Bjørn Olsen forteller at revideringen er alvorlig, men at det kan være positivt for programmet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bjørn Olsen, rektor for Nord universitet ser positivt på prosessen rundt revideringen, og forteller det kan være bra for doktorgradsprogrammet.

– Dette er et helt nytt doktorgradsprogram, og det er utfordringer knyttet til nye programmer. NOKUT skal sikre at programmet er godt nok, og det synes jeg er en god mulighet til å skaffe en doktorgrad av enda bedre kvalitet.

Påvirker ikke studentene

Dersom doktorgradsprogrammet viser seg å være for dårlig vil universitetet få to år på seg til å forbedre tilbudet. Det er først da en endelig avgjørelse vil tas.

For studentene som allerede har begynt på studiet vil ikke den potensielle nedleggelsen av doktorgradsprogrammet ha noe å si.

– De som har begynt får fullført studiet sitt, men det vil ikke være mulig å rekruttere nye studenter, forteller Olsen.

Tidligere i høst ble det kjent at universitetet også står i fare for å miste statusen som universitet, grunnet utfordringer med å oppnå kvalitet på lik linje som sammenlignbare universiteter. Lund sier dette er to ulike prosesser, men at NOKUT er involvert i begge.

Har hatt problemer lenge

I en rapport fra 2016 kom det frem at Nord universitet hadde store problemer med å oppnå den samme kvaliteten som andre sammenlignbare universiteter. Nord universitets utfordringer er sammensatt, tror Lund. Han nevner tre punkter.

Nord universitet har nå satt i gang et omfattende kompetanseprogram med ambisiøse mål, og Olsen sier kompetansenivået vil være likt andre sammenliknbare universiteter frem mot 2022.

Likevel ser skolen svært alvorlig på revideringen.

– Vi skal jobbe så hardt vi kan for å sørge for at dette går bra. Dersom de finner ting de mener kunne vært bedre med programmet skal vi løse det.