Universitetet i Nordland: – Vi ringer 2400 søkere

Universitetet i Nordland har en helt unik metode for å sikre seg at flere studenter takker ja til studieplass ved oppstart i august.

Studentambassadørene ringer personene som har søkt studieretning ved Universitetet i Nordland.

Universitetet i Nordland skiller seg fra de andre universitetene med at de er det eneste i landet som personlig sørger for at tusenvis vil takke ja til studieplass hos dem. De tar opp telefonrøret og ringer hver enkelt søker som har satt universitetet som førstevalg på søknaden.

– Informasjon er nøkkelen

I juni må søkerne ha bestemt seg for rekkefølgen av studieønskene sine, og de som har satt Universitetet i Nordland som førstevalg blir kontaktet av nåværende studenter som ønsker å informere om hva som møter dem om de takker ja til studieplass i Bodø.

– Vi er de eneste i landet som faktisk ringer alle studentene som har oss som førstevalg, forteller Lotte Grepp Knutsen som jobber i markeds og kommunikasjonsenheten ved universitetet.

Lotte Grepp Knutsen

Lotte Grepp Knutsen var rådgiver og statssekretær for regjeringen Stoltenberg i tre departementer. Hun var også vararepresentant for Arbeiderpartiet (Oslo) på Stortinget i perioden 2009-2013. Nå jobber hun ved Universitetet i Nordland som markeds- og kommunikasjonssjef.

Foto: Amanda Åsberg

Markeds- og kommunikasjonssjefen forteller at de ønsker å få et personlig forhold til de som vil studere i Nordland, og universitetet tror flere takker ja til studieplassen om de får god nok informasjon i forkant av avgjørelsen.

– Vi har ambisjoner om å være ekstremt gode på de nye studentene, og vi vil være best i landet på mottagelse, sier Grepp Knutsen.

2400 telefonsamtaler

15 studenter ved universitetet tar på seg en jobb som studentambassadør, et arbeid som går ut på å rekruttere flest mulig nye studenter.

– Nå i juni ringer vi 2400 personer som har satt Universitetet i Nordland på førsteplass, forteller studentambassadør Ørjan Heldal.

Studentambassadørene

Studentambassadørene Ørjan Heldal, Assad Munir og Liza-Mari Widnes Isaksen jobber med rekruttering av nye studenter.

Foto: Amanda Åsberg

Om våren reiser ambassadørene rundt i landet for å besøke videregående skoler, men de mener arbeidet etter søknadsfristen har gått ut også er viktig for å sikre seg nykommere til studiestart.

– En personlig telefonsamtale som gir informasjon om hva de har i vente gjør nok at flere takker ja til studieplass når avgjørelsen må tas, mener Heldal.

Freder hverandres søkere

Helt likt for alle universitetene i landet er deres felles fredningsavtale. Norges universiteter har blitt enige om en uformell avtale som de skal forholde seg til i konkurransen om søkerne.

– Avtalen går ut på at ingen av universitetene skal kontakte andres førstevalgssøkere, forklarer Elisabeth Josefine Lackner, som er avdelingsleder for Kommunikasjon og studentinformasjon ved Universitetet i Oslo.