Universitet sparer millioner på nedleggelse – statsråd mener de allerede har for mye penger

Arbeiderpartiet mener regjeringen struper Nord universitet og tvinger dem til å legge ned studiesteder. Regjeringen svarer at universitetet allerede har for mye penger på bok.

Nord universitet

Nord universitets campus i Bodø. Om rektor Hanne Solheim Hansen får det som hun vil, kommer Bodø og Levanger til å være de store satsingsområdene i årene som kommer.

Foto: Ole Dalen / NRK

Onsdag meldte NRK at Nord universitet kom til å gjøre store endringer i studiestedene sine.

Blant annet har rektor Hanne Solheim Hansen innstilt på at avdelingene på Nesna og i Sandnessjøen vil bli lagt ned.

Et av argumentene for nedleggelsen er at universitetet på denne måten vil omdisponere 50 millioner kroner hvert år.

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant, Ap mener det er regjeringen sin feil at rektor til Nord universitet kom med innstillingen til å legge ned studiesteder.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Dette er det samme som vi ser i andre samfunnssektorer. Regjeringen kniper igjen og stiller urimelige krav. Denne situasjonen er skapt av tvangsfusjon fra regjeringen, uten nødvendig finansiering til å gjennomføre den.

Avviser økonomispørsmål

Sivertsen mener finansieringen for de nyere universitetene er dårligere enn for de eldre, og at dette har gått direkte utover mulighetene til Nord universitet.

– Man gjennomførte fusjon ved tvang. Samtidig gav man ikke mer finansiering. Da skjønner jeg at universitetet blir tvunget til å ta grep.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), sier derimot at universitetet har nok at penger, og at økonomi ikke er en faktor for at studiestedene må legges ned.

– Jeg er ikke enig i at dette er et rent økonomisk spørsmål. Samtidig står Nord universitet ovenfor noen utfordringer, og tilføyer:

– Nord universitet har fått brev fra kunnskapsdepartementet fordi de har hatt for mye penger på bok.

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Foto: Joachim Steinbru

Brevet ble sendt i oktober i 2018 og bakgrunnen var at Nord universitet hadde penger på bok de ikke hadde brukt opp.

Ved utgangen av 2018 hadde universitetet 260 millioner kroner i ubrukte midler, opplyser departementet til NRK. De har bedt Nord om å legge frem planer for hvordan de skal få brukt pengene.

Statsråden ville ikke kommentere innholdet i rektors rapport, som begrunner forslagene om nedleggelse. Den hadde hun ikke lest enda.

– Rektor anslår at dette vil spare dem for 50 millioner kroner. Om det vil være nødvendig for å opprettholde universitetsstatusen kan jeg ikke si noe om.

Vil ha omkamp

– Dette er en dramatisk og lite fornuftig sentralisering fra Nord universitet.

Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Sp, sier denne utviklingen kun er negativ for både universitetet og distriktene, og varsler omkamp om nedleggelsene.

Marit Arnstad (Sp)

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg kan love at Senterpartiet skal gjøre det vi kan for å få en omkamp om denne type sentralisering.

Hun tror dette ikke svarer på noe av det Nord universitet egentlig sliter med.

– Utfordringen for Nord handler om å få opp forskningsandelen og antall doktorgrader. Da er det meningsløst at de i mellomtiden bruker ressurser på å legge ned studiesteder. De bør konsentrere seg om å omstille seg til å bli et fullverdig universitet.

MERKNAD: Teksten er endret etter publisering. NRK har i ny versjon presisert at universitetet ikke mener de sparer 50 millioner kroner, men de frigjør disse midlene til forskning og utvikling.