Unge Venstre mener politiet er for aggressive – mens Frp vil ha narkotikahund inn på skolen

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, raser mot politiets bruk av ukonvensjonelle metoder i forbindelse med at 60 elever ved Bodø videregående er mistenkt for narkotikakriminalitet. Fremskrittspartiet mener politiet bør få større frihet.

Bodø Videregående Skole

Bodø videregående skole er med sine 1500 elever blant de største i landet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I forkant av at 60 elever ved Bodø videregående skole nå er mistenkt for narkotikakriminalitet, har politiet brukt utradisjonelle metoder som normalt brukes mot organiserte kriminelle.

En av metodene som har blitt tatt i bruk er kommunikasjonskontroll, eller telefonavlytting som det er bedre kjent som. Det får Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til å reagere.

– Politiet må selvfølgelig gripe inn når det er snakk om gjeng-virksomhet og slagsmål på skolen, men det å telefonavlytte elever og overvåke de på sosiale medier er ekstremt inngripende og på kant med rettssikkerheten, sier han.

Hansmark viser til at politiet både har muligheter til å lese av hva folk skriver på pc-en uten at den er koblet til internett og mulighet til å avlytte telefoner til folk de mener driver med kriminalitet.

Sondre Hansmark

Unge Venstres leder Sondre Hansmark raser mot det han mener er grov inngripen i ungdoms privatliv.

Foto: Unge Venstre

– Politiet ser ut til å glemme rettssikkerheten til disse menneskene på veien til en utopi om et rusfritt samfunn. De burde ha en høyere terskel for å kunne se hva folk sender til hverandre på mobilen, sier han.

– Politiet bør få tilgang til å bruke narkotikahund

Fylkesleder i Nordland Fremskrittsparti, Allan Ellingsen sier han er glad for at politiet bruker ressurser på problemet. Allerede i fjor var han tydelig på at skolen ikke skal være en rekrutteringsarena for utprøving av narkotika.

Han mener politiet tvert imot burde ha større frihet til å bruke både avlytting og andre metode.

– Det at man nå får avdekket ei såpass stor utfordring, mener jeg betyr at politiet må få en enda større tilgang for å bruke narkotikahunder for å gjennomsøke skolens område om så i skoletiden, sier politikeren.

Ellingsen mener at politiet bør få bruke virkemidlene de mener er nødvendig for å bekjempe ulovligheter.

Allan Ellingsen, Bodø FrP

Fylkesleder i Nordland Frp, Allan Ellingsen føler seg trygg på at politiets metoder.

– Det er heller ikke slik at de kan overvåke eller avlytte en telefon uten videre. Jeg tror ikke vi skal være redd for at politiet ikke har gode grunner til å avlytte når de først gjør det.

Selv om Ellingsen mener man ikke skal tie om problemet, skal man heller ikke overdrive og tro at det flyr narkotika rundt nesen på elevene til enhver tid.

– Men, det skal være nulltoleranse for denne typen ting, spesielt på skolene.

Politiet: følger lovverket i saken

Politiet ser at de ikke ønsker å gå inn i detaljer eller delta i debatt om etterforskning av enkeltsaker eller politiets bruk av ulike etterforskningsmetoder.

– På generelt grunnlag vil vi understreke at vår etterforskning skjer i overensstemmelse med straffeprosessloven, og der det har vært påkrevd har det også vært gjennomført domstolskontroll, sier visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

Hun sier at det vurderer nøye hvilke metoder som skal benyttes, og forholdsmessigheten mellom metodebruk og det straffbare forholdet.