Unge Høyre i Vesterålen går imot sitt eget parti – sier nei til olje

Unge Høyre i Vesterålen ber moderpartiet snu i spørsmålet om olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. – Vi blir ikke å gi oss på dette, sier lederen.

Utsikt over Svolvær i Lofoten fra Tjeldbergtinden.

Utsikt over Svolvær i Lofoten fra Tjeldbergtinden.

Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Ja eller nei til olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Det spørsmålet har opptatt politikerne i mange år.

Mens Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet, har de fleste andre partier på Stortinget sagt at de ikke ønsker petroleumsvirksomhet her.

Nå tar Unge Høyre i Vesterålen til orde for at Høyre må si nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Leder i Unge Høyre Vesterålen, Lasse Karlsen, skriver i et leserinnlegg at det er vanskelig å se behovet for en konsekvensutredning med den kunnskapen man sitter med i dag.

– Vi blir ikke å gi oss på dette. Vi ønsker politisk flertall, forteller Karlsen til NRK.

Delte meninger i Nord

I høst gikk også fylkeslaget til Ap i Nordland inn for å gi opp konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen – til stor frustrasjon for Høyre.

Johann Martin Kruger

Johann Martin Kruger er leder for Unge Høyre regionalt i Nordland.

Foto: Privat

Ikke overraskende deles ikke synspunktet hos stortingsrepresentant Jonny Finstad (H). Han sier det ikke er aktuelt å skifte politikk på området.

– Nordland Høyre har en klar politikk på denne saken, og det er at vi ønsker en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi står fast på det vi hele tiden har ment og vi vingler ikke på dette spørsmålet.

Heller ikke Unge Høyre regionalt i Nordland er spesielt begeistret for utspillet fra Vesterålen.

– Denne saken har vært oppe på årsmøtet og ble da nedstemt, sier leder Johann Martin Kruger.

Gode og fornuftige krav

Havforskningsinstituttet gir imidlertid støtte i at oljevirksomhet er en dårlig idé. Forskerne har tidligere frarådet oljevirksomhet utenfor Lofoten i lys av funn av senskader på fisk i forbindelse med oljesøl.

Forsker Sonnich Meier hos Havforskningsinstituttet forteller at årsaken til deres bekymring er at Lofoten er en av verdens viktigste gyteområder.

Meier Sonnich

Sonnich Meier er forsker på Havforskningsinstituttet og er leder av et forskningsprosjekt ved navn EGGTOX.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Vi mener at Lofoten er spesielt sårbart fordi det er gyte- og oppvekstområdet til mesteparten av fiskene i Norskehavet og Barentshavet. Store oljeutslipp vil få alvorlige konsekvenser.

Meier leder et forskningsprosjekt hvor man studerer effekter av oljeforurensning, og sier at fisken er meget sensitiv for olje i de tidlige livsstadiene.

– Hvis man får et stort utslipp, slik som i Deepwater Horizon ulykken i Mexicogolfen i 2010, så vil en stor del av eggene og fiskelarvene kunne bli påvirket og dø.

Jonny Finstad peker på sin side at verden fortsatt vil trenge olje og gass, og at fornybar energi ikke kan dekke behovet for energi de nærmeste ti årene.

– Da er det bedre at man forsyner verden med mest mulig miljøvennlig norsk olje og gass med de strengeste kravene som er, sier Finstad.

Jonny Finstad

Jonny Finstad mener at det fortsatt vil være et stort behov for olje de nærmeste ti årene.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK


Første nestformann i FpU, Andreas Brännström, er skuffet over Unge Høyre i Vesterålen:

– De har ikke tro på fremtidig verdiskapning og aktivitet i Norge. Petroleumsvirksomheten er Norges viktigste næring, og det er kunnskapsløst å ikke ville ha en konsekvensutredning nettopp for å få all fakta frem.

Brännström påpeker at verden vil ha et stort behov for energi også i fremtiden.

– Alternativet til norsk olje og gass er klimaverstingen kull. Storbritannia har redusert sine klimagassutslipp tilsvarende halvparten av Norges utslipp fordi de har erstattet kullkraft med norsk olje og gass.