REC-ansatte må bryte opp og dra

Dette bildet fra Glomfjord blir kanskje kun et trist minne for familien Barbara og Johnny Bakke.

Barbara og Johnny Bakke

VURDERER Å FLYTTE: Når jobben forsvinner, forsvinner også livsgrunnlaget.

Foto: Sigurd Steinum

For kanskje må den lille familien flytte på seg etter nedleggelsene i solcellefabrikken REC, der begge er ansatt. Nordland tømmes nå for unge arbeidstakere etter at flere industribedrifter har lagt ned.

Lange dager i heimen

Mens Barbara ennå har jobb i den delen av virksomheten som fortsetter, sitter Johnny hjemme, kun et steinkast fra fabrikken der han har jobbet i mange år.

Han forteller om lange dager, og mye usikkerhet.

– Vi får jo høre veldig lite. Jeg er usikker på hva vi skal gjøre i framtida. Bør vi finne oss nytt arbeid, et annet sted?

Se video:

Video Unge folk må flytte

Unge folk må flytte

Tvinges bort

Samtidig som unge REC-ansatte vurderer å flytte, viser tall at Nordland er i ferd med å tømmes for unge arbeidstakere.

Selv om befolkningstallet for Nordland øker, risikerer fylket å bli tømt for arbeidstakere i aldersgruppen 20-40 år, etter at flere industribedrifter legges ned.

Barbara Bakke og familien kan bli tvunget til flytte ut etter nedleggelsene i REC, og det synes hun er synd. – Det er jo her vi ønsker å være. Men nå har jeg en dårlig følelse i magen, og det er jo umulig å planlegge framtida.

Hvordan kan man fristes til å bli

I Bodø prøver man nå å ta problemstillingen på alvor, og prosjektleder Linda Dokmo i "Bodø i vinden", mener landsdelen er underkommunisert.

– Vi trenger å bygge kunnskap og kjennskap til Bodø og regionen. Det gjelder ikke bare 20-40-åringer, men opinionen generelt.

Se video:

Video Hvordan får man folk til å bli

Hvordan får man folk til å bli

Ungdommene blir på studiestedet

Men det er spesielt befolkningsutviklinga blant 20-40-åringene som er bekymringsfull. En tabell viser at siden 1995 har Nordland hatt en befolkningsnedgang blant 20-40 åringene på hele 22,5 %.

– En av årsakene er at ungdom reiser ut og tar seg utdanning. Deretter skaffer de seg jobb og familie på studiestedet, og kommer ikke tilbake, sier leder i NHO Nordland, Odd Henriksen.

Ny kampanje for å gjøre seg lekre

Det er denne utviklinga "Bodø i vinden" vil prøve å snu, og da er det viktig å greie å holde på de mellom 20 og 40.

Derfor har de satt igang en riksdekkende kampanje for å gjøre seg lekre, både for de som bare er innom byen på en snarvisitt, og de som er kommet hit for å studere og vil være ambassadør for universitetet.

– Ja, det håper jeg at de vil være for oss, sier Linda Dokmo.