Hopp til innhold

– Det er vår generasjon som må stå til ansvar

Et samlet Ungdommens fylkesting i Nordland sier nei til oljeboring. – Det er vår generasjon som må stå til ansvar for prosessen som skjer nå, sier leder Sandra Tønne.

Sandra Tønne, leder i Ungdommens fylkesting

– Det er vår generasjon som må stå til ansvar for handlingen som skjer nå, og de handlingen som skjer vil vi være stolte av. Vi sier derfor klar nei til oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen, og sier klart ja til økt satsing på fornybar energi, sier Sandra Tønne.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Vi vil gjerne være stolte av politiske handlinger. Vi sier derfor klar nei til oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen, og sier klart ja til økt satsing på fornybar energi, sier Sandra Tønne.

– Må ta en annen retning

Ungdommene mener Nordlands framtid bør ta en annen retning.

– Nordland er et pilotfylke innen vannkraft, fiskeri og turisme. Vi vil være et pilotfylke på oljemotstand også, sier hun til NRK.no.

At oljeutvinning i nord vil gi etterlengtede arbeidsplasser i Nordland er hun ikke i tvil om.

– Men det er ikke gitt at det er nordlendinger som får disse jobbene. Mange av disse jobbene ville blitt besatt av pendlere og veksten kommet sørpå, sier Tønne til NRK.no.

Reiselivet bekymret

Hun mener det er større sjanse for at satsing på fornybar energi, turisme og fisk vil gi jobber som er godt forankret lokalt.

– Hele 92 prosent av reiselivsbedriftene i Lofoten er mot olje- og gassvirksomhet i regionen. De vet at olje vil påvirke turismen, sier Tønne.

– Tar risiko

Ungdommens fylkesting ser med bekymrede øyne på problematikken rundt produksjonen og faren ved olje- og gassutvinning, og sier klar nei til både konsekvensutredning og utvinning.

– Vi har et næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel som gjør havområdene rike på naturverdier, noe som har vært grunnlaget for bosetting og arbeidsplasser i regionen. Det er noe vi må fortsette å satse på, sier Tønne.

Hun ber at fylkestinget og fylkesrådet skal satse fornybart. Ikke bare innen fiskeri, men fornybar energi.

– Lofoten og Vesterålen har gode forutsetninger for produksjon av fornybar energi i form av vannkraft, vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft, mener hun.

Verdens største torskebestand

Ungdommens fylkesting er opptatt av at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er gyteområde for verdens siste store bestand av torsk.

– Lydkanonene som brukes for å kartlegge geologien under havbunnen skremmer fisken, og legger beslag på områder som ellers brukes til fiske. Forskning viser at fangsten av fisk går ned mellom 50 og 80 prosent i en radius på 33 km der det skytes seismikk, sier Sandra Tønne.

Ungdommens fylkesting, Sandra Anita Tønne

Leder Sandra Anita Tønne i Ungdommens fylkesting.

Foto: Thor-Wiggo Skille

Fornybar energi

Ungdommens fylkesting ønsker at fylkestinget og fylkesrådet skal satse fornybart. Ikke bare innen fiskeri, men også fornybar energi.

– Lofoten og Vesterålen har gode forutsetninger for produksjon av fornybar energi i form av vannkraft, vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. Nordland trenger flere arbeidsplasser, og de arbeidsplassene må vi hente i fremtidsrettete næringer som turistnæringen og økt satsing på fornybar energi, avslutter hun.