Hopp til innhold

Ungdommene sier nei til olje i nord

En fersk undersøkelse viser at 56 prosent av ungdommene i Lofoten, Vesterålen og Senja er helt klart i mot en framtidig oljeutvinning, de vil heller satse på fornybar energi.

Leder i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold fra Tromsø

VIL HA DET OLJEFRITT: Natur og Ungdom er i mot oljeutvinning, leder Ola Skaalvik Elvevold mener undersøkelsen WWF har fått utført viser at ungdommene er smartere enn enkelte politikere tror.

Foto: Natur og ungdom

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Det bekrefter bildet man har sett ganske lenge og på tidligere målinger, nemlig at ungdom er blant de aller mest skeptiske til oljeutvinning, sier leder i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold.

Undersøkelsen er utført av Respons analyse for naturvernorganisasjonen WWF (World Wide Fund for Nature) blant 400 personer fra regionene Lofoten, Vesterålen og Senja. 51 prosent av de spurte var fra 15-21 år gamle.

– Politikerne bør bli mer ydmyk

– Den ganske offensive lobbyvirksomheten fra oljenæringa biter ikke på folk. Det er en motstand som har klort seg fast med god grunn, sier Elvevold.

Han påpeker at politikerne som nå er tungt ute på banen for å få oljeboring, vil være gamle når oljeriggene er på plass og slippe å se disse utenfor stuevinduene.

– Ordførerne fra nord reiser til hovedstaden med brask og bram, og framstiller det som er folkekrav at man ønsker oljeboring, men politikerne bør være mer ydmyk og følge veldig nøye med. For bildet er mye mer nyansert. Nordlendinger flest, som vi ser i denne undersøkelsen, er ikke for oljeboring.

Han og resten av Natur og Ungdom vil førskommende lørdag (19. februar) sammen med Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med Naturvernforbundet markere den brede motstanden mot leting og utvinning av olje og gassl utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

De kommer til å tenne varder, som er et gammelt symbol for å varsle om en fare som truer.

– Vil ha fornybar energi istedetfor

Nina Jensen, fagsjef WWF

VIL HA FORNYBAR ENERGI: Undersøkelsen til WWF viser at folk i Lofoten, Vesterålen og Senja vil

Foto: Privat

I undersøkelsen svarer 75 prosent at de vil ha fornybar energi i stedet for olje i forhold til fremtidig energiproduksjon i Lofoten, Vesterålen og Senja. 80 prosent av de under 21 år vil ha fornybar energi, mens bare 68 prosent av de over 22 år vil ha det samme.

– Dette viser at ungdommene virkelig har forstått hva man bør satse på i framtiden, det er ikke olje, men fornybare ressurser, som vi har i hopetall gjennom fiskeriressurser, gjennom fremtidig oppdrett og gjennom utvikling av fornybar energi, sier fagsjef og marinbiolog i WWF, Nina Jensen.

– Norge må finne et nytt levebrød

WWF har nylig publisert en rapport der de mener at verden kan fungere med kun fornybare ressurser innen 2050. De mener Norge har et kjempepotensiale for videreutvikling og nye arbeidsplasser med for eksempel offshore vind, bølgekraft, tidevannskraft, og på biomasseproduksjon fra alger.

– Oljeproduksjon globalt er fallende, og det er stadig sterkere satsning på fornybar energi i verden, men Norge er derimot en kjempesinke på dette feltet, og ønsker mer eller mindre kun å satse på olje og ikke på de fornybare ressursene, sier Jensen.

– Men vil ikke det bli for dyrt for Norge å satse på kun fornybar energi, når vi er så avhengig av oljen?

– Det er ingen tvil om at det koster penger, men resten av verden satser formidabelt på dette, og Norge som er et så rikt land burde også henge med. Den største utfordringen vår er egentlig å finne ut hva vi som nasjon skal leve av når oljeressursene våre tar slutt. Med fornybar energi vil vi nærmest skape evigvarende arbeidsplasser, sier Jensen.

– Når ikke verdens klimamål uten gass

– Undersøkelsen bekrefter tidligere undersøkelser, at befolkninga er delt på midten. Samtidig er det et lite flertallet mot i Lofoten, mens i Vesterålen er et lite flertall for oljeboring, sier direktør i Lofoten og Vesterålen Petro, Ørjan Robertsen.

Han stusser litt over spørsmålsstillingen i undersøkelsen, der de spør om fremtidig energiproduksjon bør være produksjon av fornybar energi, i stedet for olje. Robertsen mener at det ene ikke utelukker det andre, og at dersom man hadde stilt spørsmålet annerledes ville man fått et annet resultat.

– Det er opplagt at i fremtiden må vi satse på begge deler. Det er et faktum at energibehovet vil øke fremover, så vi trenger all den energien vi greier å få utviklet, samtidig som vi trenger å opprettholde leveransen av olje og gass, sier Robertsen.

Han mener det er spesielt viktig at Norge opprettholder gassleveransen.

– For med den vil vi være med på å nå de klimamålene som verden har satt seg. Uten gassleveranser, vil det store behovet av energi fremover sannsynligvis erstattes av kull, som er langt mer forurensende.

Ørjan Robertsen

FORNYBAR ENERGI UTELUKKER IKKE OLJE OG GASS: Ørjan Robertsen i LoVe Petro mener det økende energibehovet i verden gjør det nødvendig med både olje- og gassutvinning, i tillegg til en massiv satsning på fornybar energi.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.