Ungdommen rømmer fylket: – Vil oppleve noe annet

Vi blir flere nordlendinger, men Nordland må gjøre mer for at flere unge blir værende, mener NAV. – Bodø blir for lite, sier Hege Moe (17), som vil sørover etter videregående.

Hege Moe

VIL SØROVER: Hege Moe ønsker å flytte på seg etter videregående, gjerne lengre sør i landet. Mest for å oppleve noe nytt.

Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Nærmere 900 personer flere flyttet til Nordand, enn fra fylket i løpet av fjoråret, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. For ti år siden var situasjonen motsatt. Da flyttet om lag 1.000 flere ut av fylket enn til Nordland.

Likevel mener NAV at det fortsatt må jobbes hardt for at flere nordlendinger skal bli værende.

– I Nordland har vi hatt en lavere befolkningsutvikling enn Norge de ti siste årene. Jeg tror vi bør komme opp på landsgjennomsnittet, sier Petter Bugge Richardsen i NAV Nordland.

For til tross for at Nordland går i pluss, mener avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen i NAV Nordland at det er nødvendig med grep.

– Vi har en stor utflytting av unge nordlendinger i yrkesaktiv alder mellom 25-40 år. Dette er godt kvalifisert arbeidskraft som flytter ut for å studere, som ikke kommer tilbake til Nordland. Det er ei utfordring, sier Richardsen.

Og det er særlig en gruppe i samfunnet han mener innsatsen må rettes inn mot, nemlig helse- og omsorg.

– Vi ser tydelig at pleie- og omsorg har et stort behov for arbeidskraft. Det tror vi kommer til å gjelde langt fram i tid. Vi har en befolkning som stadig blir eldre, og andelen eldre i Norge øker, sier Richardsen.

– Vil oppleve noe nytt

Bodøjenta Hege Moe (17) går barne- og ungdomsarbeider ved Bodø videregående skole. Moe ønsker å flytte på seg for å oppleve noe nytt. Om hun vender tilbake til Nordland er hun noe usikker på, men å jobbe innenfor helse er målet.

– Ja, jeg vil flytte sørover etter videregående. Jeg synes Bodø blir en litt for liten by. Klarer jeg å finne ut hvor jeg passer og utforske forskjellene mellom nord og sør så kan det gi meg en pekepinn i fremtiden, sier Moe.

Pleie- og omsorg er fremtiden

Bjørn Atle Bakkefjell (f.v) og Rasmus Bringsli

TRIVES: Bjørn Atle Bakkefjell (f.v) og Rasmus Bringsli er

Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

17-åringene Rasmus Bringsli og Bjørn Atle Bakkefjell går også helse- og oppvekstfag. Bringsli går helsearbeiderfag og ser på muligenhetene for å bli sykepleier i fremtiden. Bakkefjell går barn- og ungdomsarbeider og synes lærerutdanningen ved Nord Universitet frister. Om de vil bli boende i Nordland og i Bodø etter utdanningen spørs.

– Jeg har ingen problemer med å bli i Nordland i fremtiden. Jeg synes fylket har mye å by på, både i form av unik natur, spennende kultur også har jeg familien her. Å studere her og jobbe med mennesker er drømmen. Så lenge jeg får jobb selvfølgelig, forteller Bakkefjell.

Både Bakkefjell og Bringsli tror flere unge vil gjerne bli boende i Nordland, men det krever at de også får fast jobb etter utdanningen.

– Folk blir eldre, og det er virkelig behov for oss som studerer helse- og omsorgsfag i fremtiden. Blir det ikke flere faste og større stillinger om kort tid vil det bli en utfordring, siden det er en trygghet vi innen helse- og omsorg trenger. Skjer ikke det vil jeg vurdere andre muligheter andre steder, sier Bringsli.

– Kom tilbake, vi savner dere!

Bakkefjell har noen råd til dem som har flyttet herfra:

– Dere bør komme tilbake til Nordland. Vi har naturen, folka, bra skoler og mange nye bygg, kom tilbake, vi savner dere, sier han.

Statistisk sentralbyrå la denne uken fram tallene som viser hvor vi nordmenn flyttet i løpet av fjoråret. Tallene viser at Nordland er et av fylkene med størst økning i nettoinnflytting fra 2015 til 2016, men det skyldes blant annet at 2015 skiller seg ut blant de siste fem årene.

Da flyttet 92 personer flere til Nordland, enn ut av fylket, mens tallet ifjor var økt til 862.

Befolkningstall for Nordland

Befolkningstall

Nettoinnflytting

2016

241 906

862

2015

241 682

92

2014

240 877

634

2013

239 611

-

2012

238 320

-