Hopp til innhold

De som hjalp Emma ut av skapet er det stor mangel på: – De er ekstremt viktige

Ungdom som opplever at de er født med feil kjønn kan miste verdifull veiledning hvis det blir mangel på helsesykepleiere. Emma Strøm var født gutt, og gir helsesykepleierne æren for at hun kom ut av skapet som jente.

Emma Strøm i Stormen

Emma Strøm talte til over 700 helsesykepleiere i Bodø, blant annet om hvor viktig det var for henne å ha en helsesykepleier å snakke med før hun skiftet kjønn.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– I 3.-4.-klassen begynte jeg å tenke tanken om at livet hadde vært enklere dersom jeg bare hadde vært ei jente.

– Ja, for du er født gutt?

– Jada, jeg ser jo ikke ut som noen Angelina Jolie.

20 år gamle Emma Strøm talte onsdag til over 700 helsesykepleiere, tidligere kjent som helsesøstre, i Bodø. Anledningen var helsesykepleierkonferansen.

Fram mot 2035 viser statistikk fra SSB at vi kommer til å mangle over 600 helsesykepleiere her til lands.

Dette kan føre til at det blir vanskeligere å gi hjelp til barn og unge, noe Emma har god kjennskap til.

– Jeg hadde ikke vært i stand til å stå her i dag og si at jeg heter Emma, hadde det ikke vært for helsesykepleiertjenesten. Helsesykepleieren var den første jeg kom ut til, og fikk meg til å føle meg trygg på meg selv.

– De er ekstremt viktige. Jeg har flere venner som har kommet ut som trans, og da var helsesykepleieren det viktigste leddet.

Emma Strøm

Emma Strøm taler til over 700 helsesykepleiere.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Sats på utdanningen

Kristin Waldum-Grevbo som er leder av landsgruppen for helsesykepleiere, mener løsningen på problemet er enkel.

For at tallet helsesykepleiere skal øke, må utdanningskapasiteten øke.

– Til tross for at det har vært en nasjonal satsing for å styrke helsesykepleiertjenesten, så har ikke utdanningskapasiteten blitt med på utviklingen. Det er enorme søkertall til dette yrket, og hvis myndighetene vil, så tar det ikke lang tid før ting er på plass.

Og enorme søkertall er ingen overdrivelse. Bare i Porsgrunn var det i år nesten 900 søkere på 40 studieplasser som helsesykepleier. Resten av landet opplever også en økning.

Kristin Waldum-Grevbo

Kristin Waldum-Grevbo, leder av landsgruppen for helsesykepleiere.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet var det i fjor en vekst på 125 helsesykepleiere, men de er tydelig på at de ikke er i mål.

– Det er særlig viktig at barn og unge som er usikre på sin kjønnsidentitet og seksualitet har noen de kan snakke med. Helsesykepleiere har en helt sentral rolle her. I tillegg er det viktig at vi jobber for å skape et samfunn som har plass til alle, uavhengig av kjønnsuttrykk og seksualitet, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

De vil blant annet styrke kompetansen på skolen og i barnehagen om LHBTI+ personer. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa under sitt besøk på konferansen at han ville oppfordre kommuner til å ta inn flere studenter, og ikke minst flere menn.

Waldum-Grevbo sier at hun håper dette vil skje, og at hun har vært bekymret over mangelen på studieplasser.

– Vi er ganske bekymret. Det er mange kommuner som melder at de har måttet fylle stillinger med sykepleiere uten videreutdanning, og det er ikke bra.

Trenger at noen tar dem imot

Marion Arntzen har jobbet med kjønn og kjønnsidentitet siden 1996 og har skrevet fire bøker om emnet. Hun drar fram helsesykepleieren som den viktigste rollen i overgangen til et kjønnsskifte.

– Det er kjempeviktig. De fleste unge som kommer ut av skapet, forteller at helsesykepleieren er den , siden du bare kan banke på en dør og få noen å snakke med, som Emma sier her.

Hun er veldig glad for at Bent Høie vil satse på flere utdanningsplasser.

– Skal du ut av skapet, så må noen nesten ønske deg velkommen. Der er helsesykepleieren på første rekke.

Helsesykepleierkonferansen|

Flere hundre helsesykepleiere møtte opp i Stormen i Bodø, til konferansen som varer i tre dager.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

NRK har siden denne artikkelen ble publisert lagt til sitater fra Helse- og omsorgsdepartementet.