Hopp til innhold

Underskuddet for Helgelandssykehuset femdoblet på ett år

Helseforetaket gikk med 125,7 millioner kroner i underskudd i 2022.

Det går frem av årsregnskapet, som skal behandles i et ekstraordinært styremøte 22. april.

Til sammenligning var underskuddet i 2021 på 23,5 millioner kroner.

– Den økonomiske utviklingen i foretaket har, på lik linje med de andre foretakene i Helse Nord, gjennom året blitt stadig mer utfordrende, og vi har kun delvis klart å realisere de forventede tiltakseffektene, heter det i Helgelandssykehusets årsberetning for fjoråret.

– Helgelandssykehuset HF har over år hatt en økende kostnadsvekst og et tiltaksarbeid som har vært, og er, mer og mer krevende.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.
Foto: Helgelandssykehuset HF