NRK Meny
Normal

Under amerikansk kommando

De seks norske kampflyene blir satt under den
amerikanske Nord-Afrika-kommandoen. I dag blir det klart hvilken rolle de norske F-16-flyene skal ha i militæroperasjonene mot Libya.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De seks norske kampflyene på Kreta blir satt under den amerikanske Nord-Afrika-kommandoen. Det har regjeringen bestemt i ekstraordinært statsråd.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) opplyste i den muntlige spørretimen onsdag at Norge nå vil delta i operasjon Odessey Dawn og at forsvarsminister Grete Faremo har instruert forsvarssjef Harald Sunde om å overføre kommandoen.

– Full enighet i regjeringen

Stoltenberg forsikret at det er full enighet i regjeringen om dette, og avviste spekulasjoner om at SV går imot.

– Det er ingen grunn til å konstruere noen form for uenighet på dette punktet. Vi ønsker å bevare en bred allianse av land, som går ut over NATO, men som kan bruke NATO-ressurser, sa statsministeren.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) sier at de norske flyene vil være på vingene i løpet av få dager.

– Godt trent og utstyrt

– De norske styrkene er godt trent og utstyrt. De deltar for å oppfylle alle delene av sikkerhetsrådets resolusjon 1973, forsikrer hun.

Stoltenberg ba også om å få holde en bred redegjørelse i Stortinget om Libya i nær fremtid.

Opptatt av brede allianser

Stoltenberg er opptatt av at operasjonene i Libya ikke blir oppfattet som en NATO-operasjon som blir gjennomført av vestlige land.
Han ser ikke bort fra at kommandoen kan bli overført til NATO, men legger vekt på at en slik overføring ikke svekker inntrykket av at det er en bred allianse av land som står bak.

Stoltenberg viste til at det er en bred allianse av nasjoner som står bak resolusjonen fra Sikkerhetsrådet.

– Derfor må det etableres et forum der alle land som støtter resolusjonen deltar, understreket Stoltenberg.

Venter fortsatt

NRK-reporter Eirik Veum som er på Kreta hvor de norske styrkene er stasjonert sier at pilotene fortsatt venter på klarsignal på å komme i gang.

– I dag får vi trolig vite hva som skal være Norges rolle i denne operasjonen. De siste signalene vi har fått er at Norge vil få den samme rollen og de samme oppgavene som sine allierte. Det innebærer å bruke våpen mot militære mål inne i Libya samt patruljering og innhenting av informasjon i luftrommet, sier Veum.

Uklar ledelse

USA, Storbritannia og Frankrike har i dag blitt enige om at NATO skal overta ledelsen av de militære operasjonene i Libya. De norske styrkene er ikke så opptatt av hvem som leder operasjonen.

– Det Forsvaret selv sier er at alle som deltar er nære allierte, som tidligere har samarbeidet tett med Norge. Det som er viktig med Norge slik Forsvaret ser det, er at de får et klart mandat slik at de vet hva de skal gjøre, sier Veum.

Det er stridsreglene, de såkalte Rules of Engagements, som avgjør hva den norske styrken kan bli beordret til å gjøre.

Håper de slipper å vente

Forsvaret håper ikke ventingen på Kreta vil dra ut i tid.

– Foreløpig har de brukt tid og krefter på å komme i orden og melde seg klare til oppdrag. Men dersom det drar ut slik at styrken ikke får avklart om de skal være med eller ikke, og de ser andre allierte piloter gjør jobben de selv ønsker å gjøre, vil på sikt skape frustrasjon, sier Veum.