Ulovlig innsyn?

Ordfører Geir Waage i Rana kommune ba om personalmapper for ansatte i kommunen i forbindelse med behandlingen av Terra- saken.

Geir Waage, ordfører Rana kommune

Ordfører Geir Waage i Rana kommune skal ha bedt om personalmapper for ansatte i kommunen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

I et notat som er skrevet av den nylig pensjonerte personalsjefen i kommunen, Hermod Martinsen, står det imidlertid at 11 mapper ble utlevert. Han skriver at det utlånet av personalmapper som har skjedd ikke er tjenstlig begrunnet, at bestillingene ikke er gått gjennom rådmannen og at hele personalmappen er utlevert.

Ut fra de retningslinjer som bør gjelde kan det konstateres at det utlån som har skjedd ikke er tjenestlig begrunnet, bestillingen er ikke gått om rådmann og hele personalmapper er utlevert.

Hermod Martinsen, pensjonert personalsjef

Assisterende rådmann Ole Petter Rundhaug, mener saken er tilstrekkelig kommunisert til de ansatte i kommunen.

- Saken her angår interne forhold som vi har hatt åpenhet rundt. Vi har drøftet problemstillingen med berørte parter, og vi ønsker egentlig ikke å si så mye mer om det utad, sier Rundhaug.