Ukjente grotter funnet under havet i Vesterålen

– Når vi fant disse grottene lurte vi på om det kunne være dannet av dyr eller fisk. Levende organismer. Strukturene var så spesielle at vi hadde ikke sett lignende før, forteller forsker Reidulv Bøe til NRK.no.

Grotte i Vesterålen

I starten kunne det se ut som dyr hadde laget disse grottene.

Foto: MAREANO.no

I havbunnen utenfor Troms og Vesterålen er det funnet en rekke ukjente grotter.

– Det hadde jo vært morsomt hvis det hadde vært Draugen selv som hadde lagd disse, sier Bøe.

Grunnen til disse grottene tolker forskerne ved Norges Geologiske Undersøkelse til å være resultater av av gass eller vann som har strømmet ut mellom lag i havbunnen etter store undersjøiske skred.

Kan bety olje eller gass i Lofoten

Reidulv Bøe

Forsker Reidulv Bøe ved Norsk Geologisk Undersøkelse, sier disse grottene er spesielle.

Foto: Privat

Det som ser ut som grotter er tunneler som stammer fra utblåsninger på havbunnen. Reidulv Bøe sier disse funnene er spennende.

– Det viser hvordan skred kan påvirke havbunnen. Det er ikke ofte vi har funnet slike strukturer på havbunnen. Det kan vise at det muligens er hydrokarboner dypt nede i bunnen her, olje og gass.

Havbunnen i disse områdene er ikke så godt kjente, og Bøe forteller at Oljedirektoratet har jobbet med å kartlegge den dype geologien utenfor Lofoten og Vesterålen.

Tolkningen av disse undersøkelsene er ikke ferdig, men viser seg at disse funnene kan vise til olje og gass under havbunnen, kan dette ha betydning for oljeboring i Lofoten.

– I det store bildet er dette funnet interessant. Men vi vet ikke enda om dette er kommet som følge av gasslekkasjer, eller lekkasjer av vann fra sedimenter som er blitt presset sammen av skredmasser, sier Bøe.

Enorme skred

Skredene som kan ha forårsaket disse grottene og tunnelene sier Bøe kan være enorme.

– Skredene kan ha dratt med seg blokker som er mellom 50 og 100 meter høye og flere kilometer lange, som har sklidd utover havbunnen.

Grottene ble først oppdaget i 2008 og er publisert i en artikkel fra Norges Geologiske Undersøkelse, der Reidulv Bøe er en av forfatterene. Dataen er samlet inn og laget i regi av MAREANO-programmet.

Det er tre departement som betaler for kartleggingen av havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten som startet i 2005.

Bøe forteller at de først kartlegger havdypet før de reiser på tokt for å kartlegge biologien og geologien.

Et ugjestmildt miljø

Bøe sier de gikk bort ifra muligheten om at det kan ha vært dyr som stod bak disse funnene, da miljøet på dette havdypet er veldig ugjestmildt.

– På slike dyp og i saltvann kan temperaturen være null grader uten at vannet fryser.

Grotte i Vesterålen

Mest sannsynlig er det gass- eller vannlekkasjer som har forårsaket disse grottene.

Foto: Mareano.no