Hopp til innhold

Uenige om navnet på Norges nasjonalfjell

Statens kartverk har gitt Norges nasjonalfjell Stetind navnet Stáddá på samisk. – Navnet blir ikke brukt av samer i området, sier samiske Lotte Henriksen.

Stetind

Stetind ble i 2002 kåret til Norges nasjonallfjell av Reiseradioens lyttere.

Foto: Haraldsen, Willy / Haraldsen, Willy

– Jeg har aldri hørt at noen har brukt navnet Stáddá om Stetind, sier Lotte Henriksen.

Hun er samisk og er oppvokst like i nærheten av Stetind, og sier de alltid brukt navnet Stetind om fjellet.

– Verken mine slekninger eller naboer har brukt navnet Stáddá. Vi brukte navnet Stetind, forklarer Henriksen.

Vil vrake nasjonalfjellet: – Stetind er en bergknaus

Har varslet kartverket

Sammen med flere andre i lokalbefolkningen har hun skrevet under på et brev til Statens kartverk hvor de ber om at navnet Stáddá blir fjernet som samisk navn på Stetind. De mener Stádda istedet tilhører fjellmassivet Kopptinden, øst for Stetind.

Lotte Henriksen

Samiske Lotte Henriksen mener det blir feil å bruke navnet Stádda om Stetind.

Foto: Privat

– Jeg tror det må bero på en gammel misforståelse. Det henvises til en forfatter fra 30-tallet som gjennomgikk de samiske stedsnavnene i kommunen. Det kan tenkes at det skjedde en feil der som har spredd seg, sier den samiske kvinnen.

Har rådført seg

Statens kartverk mener at det er godt dokumentert at Stáddá er bruk på samisk som navn på Stetind. Navnet er behandlet i Tysfjord kommune og kartverket har rådført seg med mange lokalpersoner i kommunen.

– Det kan naturligvis ha skjedd en feil i den innsamlingen som er gjort på 90-tallet, sier fylkeskartsjef Finn Ørnes i Kartverket Bodø.

Navnet Stáddá ble offisielt tatt i bruk på begynnelsen av 90-tallet da Statens kartverk klartla samiske navn over hele landet.

– Skyldes fornorsking av samisk språk

Universitetslektor Anders Kintel ved Universitetet i Nordland har jobbet med lulesamisk språk i mange år, og sier Stáddá gradvis har blitt mindre brukt.

– Dette er et område som har blitt sterkt fornorsket, og de samiske navnene har blitt nedtonet. Vi som snakker samisk til daglig vi bruker Stáddá, mens de som bor i nærheten av fjellet i hovedsak er norsktalende, sier han.

Om lag 500 personer har lulesamisk som hverdagsspråk i Tysfjord.

– Det norske språket dominerer. Når samisk språk blir mindre brukt, da forsvinner desverre også de samiske navnene etter hvert. Men ingen kan nekte for at Stáddá som navn blir brukt i dag, sier han.

Skal vise frem Norges nasjonalfjell i London

Ber om at navnet endres

Finn Ørnes

Fylkeskartsjef Finn Ørnes mener navnet Stáddá er godt dokumentert, men sier de nå skal undersøke saken.

Foto: Privat

Kartverket vil nå be Samisk stedsnavntjeneste og Tysfjord kommune om å uttale seg om hva de oppfatter som rett bruk og plassering av navnet Stáddá.

Blant lokalbefolkningen mener de at det ikke bare er Stetind som har fått feil navn. Totalt mener de 24 samiske stedsnavn i Ytre Tysfjord er feilaktig utplassert på steder de mener ikke har noe samisk navn.

Det er imidlertid i første omgang bare Stetind man nå vil vurdere å endre navnet på.

– Jeg er stolt over mitt samiske opphav, men jeg synes ikke det blir riktig at man fra sentralt hold skal gi alle steder samiske navn. Det er mange steder som ikke har et samisk navn blant lokalbefolkningen Jeg ber om at man tar hensyn til oss som er oppvokst i området, sier Henriksen.