Uenige om konsekvensene av skuterløyper

Snart ett år etter at Stortinget åpnet for at kommunene kunne anlegge skuterløyper for fornøyelseskjøring er det fortsatt strid om hva det vil føre til.

Snøscooter løype

I mai 2015 ble det bestemt at det var opp til kommunene selv å bestemme om de ville ha skuterløyper til fornøyelseskjøring. Så langt har sju kommuner fattet endelige vedtak som åpner for dette.

Foto: Svein Olav Vaa

Forskere har beregnet at det vil påføre samfunnet store kostnader. Skuterimportører mener det er propaganda som ikke tar hensyn til faktiske forhold.

Ett av punktene det strides om er hvor stor økningen i antall skutere vil bli som følge av lovendringen.

Salget økte i 2015

Tor Isaksen

Tor Isaksen er administrerende direktør i BRP Norway som importerer skutere og sitter i styret til Scooterimportørenes forening.

Foto: BRP Norway AS

I 2015 ble det registrert 6096 nye snøskutere i landet. Gjennomsnittet for de fem foregående årene var 4028. Salget skjøt altså i været samme år som lovendringen kom, men ifølge Snøscooterimportørenes forening har det ingen sammenheng.

– Årsaken er at mange ventet med å kjøpe eller registrere skuterne sine til 2015, sier Tor Isaksen som sitter i foreningens styre og er administrerende direktør i BRP Norway.

En avgiftsendring gjorde det nemlig billigere å drøye det til over årsskiftet da særavgiften på sknøskutere gikk ned. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 1332 skutere mer i januar og februar 2015 enn i de samme månedene året før.

Isaksen mener salgstallene, justert etter dette, viser at lovendringen ikke førte til at salget tok av.

Den propagandaen er blåst helt ut av proposjoner.

– Det vil ta noen år

Annegrete Bruvoll i Vista Analyse

Forsker Annegrete Bruvoll i Vista Analyse.

Foto: Vista Analyse

Samfunnsøkonom og forsker i Vista Analyse, Annegrete Bruvoll har vært med på å utarbeide en forskningsrapport på oppdrag for Den Norske Turistforening (DNT) som så på de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved å åpne for fornøyelseskjøring.

I rapporten ble det anslått at antall skutere i landet ville fordobles frem til 2021.

– Det er mindre enn ett år siden lovendringen. Kun et fåtall kommuner har tilpasset seg den, og forbrukerne har ikke gått gjennom en hel sesong ennå. Det vil ta noen år før vi kan si hvor stor veksten blir, sier Bruvoll.

– De ønsker å krisemaksimere

Isaksen tror skutersalget vil øke med kun et par hundre skutere hvert år.

– Men det vil ikke være i nærheten av det forskerne anslår. De har beregnet totalt feil og ønsker å krisemaksimere dette.

Bruvoll håper han får rett.

– Men antall skutere har doblet seg siden 1990 til nærmere 80 000 i dag og lovendringen trekker selvsagt i retning av enda sterkere vekst. Rapporten vår er robust og konkluderer at de samfunnsmessige kostnadene er langt høyere enn nytteverdien av fornøyelseskjøring, sier Bruvoll.

Nye snøskutere i Norge

År:

Antall:

2010

3790

2011

4117

2012

4417

2013

4702

2014

3113

2015

6096

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken