UDI ber om hjelp til å huse flyktninger: Her er et av forslagene

UDI har fått inn flere forslag til mulige innkvarteringsplasser for flyktninger. Blant forslagene er alt fra campingplasser til tomme avdelinger på sykehjem.

Ballangen camping

Ballangen Camping kan huse 250 flyktninger om det blir aktuelt å bruke campingen til nødinnkvartering av flyktninger.

Foto: Ballangen camping

Torsdag ettermiddag og fredag morgen sendte fylkesmannen i Nordland en liste til UDI over mulige bygg som kan brukes som innkvarteringsplasser for flyktninger som kommer til fylket.

Bakgrunnen er en prekær og svært uoversiktlig situasjon i nord, der kommunene i Nord-Norge totalt må bosette over 2600 flyktninger – samtidig som kapasiteten er sprengt.

Tom Mørkved hos Fylkesmannen i Nordland forteller at de har samlet inn og videresendt et omfattende materiale, og sier kommunene har gjort en kjempejobb.

– Det er en enorm liste over mulige lokaliteter i Nordland. Alle kommunene har svart, og kommet med lange lister over mulige anlegg. De har kastet seg rundt på svært kort frist.

Kommunene hadde nemlig bare én dag på å kartlegge hva de kunne tilby.

– Kommunene har ikke forpliktet seg på noen måte, bare bidratt til å gi en oversikt. Dette er en jobb som skal gjøres over hele Norge, men vi fikk oppdraget litt tidlig i Nord-Norge, ut fra situasjonen her oppe.

– Fornøyd

Bjørn Fridfeldt

Bjørn Fridfeldt har tidligere denne uka karakterisert flyktningkrisen i Nord-Norge som uoversiktlig.

Foto: UDI

Det var på vegne av UDI at fylkesmannen ønsket en oversikt fra kommunene.

– Vi er veldig fornøyd med at fylkesmannen har kartlagt mulige bygg. De har definitivt mer autoritet enn det vi har. Det er ikke overraskende at de får raskere svar enn oss, sier regiondirektør i UDI region nord, Bjørn Fridfeldt.

Fridfeldt har foreløpig ikke sett den endelige lista de har fått over mulige bygg, men håper på brukbare anlegg.

– Jeg er veldig spent på hva vi får inn. Det blir nok alt fra fiskecamp til sommerhotell. Og det er heller ikke alt vi kan bruke. Vi begynner rett og slett fra toppen av lista og jobber oss nedover for å finne gode alternativer til innkvartering.

Eieren av camping fikk telefon

Ifølge avisa Fremover har det kommet inn flere forslag fra Ballangen kommune og blant forslagene er alt fra tomme butikklokaler til nedlagte skoler.

En av dem som har fått en telefon fra rådmannen er eieren av Ballangen Camping, Eilert Ravn.

– Vi ble spurt om hvor mange hytter vi har til rådighet, forteller Ravn på telefon.

Han har ikke tatt stilling til om han ønsker å åpne campingen for flyktninger. Ballangen Camping har 53 hytter med plass til 250 personer.

– Jeg må snakke med kona mi som er deleier av campingen, sier Ravn.