Tysfjordsaken øker i omfang: – 56 nye overgrepssaker

Det er registrert 56 nye overgrepssaker i Tysfjordsaken. – Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn, opplyser politiadvokat Jorild Steindal.

Jorild Steindal

– I de fleste anmeldte sakene har overgrepene skjedd for 10 til 30 år siden. Politiet har likevel en frykt for at det finnes ferskere saker som ikke har blitt meldt til politiet. Dette gjelder også pågående overgrep, sier politiadvokat Jorild Steindal.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Oppdaterte tall viser at Nordland politidistrikt har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjordsaken. Alle disse sakene er anmeldt i 2016. Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn, opplyser politiet.

– I flere av avhørene av fornærmede nevnes det overgrep av flere forskjellige personer. Det genererer flere saker, sier politiadvokat Jorild Steindal til NRK.

I omfang er Tysfjord-saken den største Nordland politidistrikt har jobbet med.

– I tillegg er det svært alvorlige saker. Politiet i Nordland er avhengig av eksterne midler som vi heldigvis har fått. sier Steindal.

Frykter flere saker

I de fleste anmeldte sakene har overgrepene skjedd for 10 til 30 år siden.

Politiet frykter likevel at det finnes ferskere saker som ikke har blitt meldt til politiet. Dette gjelder også pågående overgrep, sier politiadvokat Jorild Steindal.

Det var i juni at 11 kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG Helg. Blant sakene som nå etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Ved siden av å etterforske de anmeldte sakene jobber politiet med å forebygge nye overgrep.

– Det er svært viktig å nå fram til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politiadvokaten.

Snakker med barna

Avhørsrom statens barnehus i Bodø

Som et ledd i det forebyggende arbeidet har ansatte fra Statens barnehus i Bodø reist til Tysfjord, hvor de har snakket med elever og ansatte ved Drag skole.

Foto: Statens barnehus

Som et ledd i det forebyggende arbeidet har ansatte fra Statens barnehus i Bodø vært i Tysfjord og snakket med elever og ansatte ved Drag skole. De har også til stede på et foreldremøte på skolen hvor alle foreldrene var invitert.

– Vi er så heldige å ha spesialkompetanse lokalt. Statens barnehus jobber med barn som har vært utsatt for overgrep hver eneste dag, forteller Steindal.

Barnehuset har bidratt med informasjon om vold og seksuelle overgrep.

– De har snakket om hva andre har lov og ikke lov til å gjøre med et barns kropp, hva har hver enkelt lov og ikke lov til å gjøre med andres kropp, hvem kan vi si fra til hvis vi opplever ting som ikke er lov, eller hvis man vet om andre som opplever ting som ikke er lov. Gode og dårlige hemmeligheter var også tema for samtalene, sier Steindal.

Antatte gjerningspersoner ikke avhørt

Ifølge Steindal har etterforskingen så langt dreid seg om å få de fornærmedes og vitners historier. Politiet har så langt ikke avhørt noen av de antatte gjerningspersonene.

– I flere av sakene som har blitt opprettet går man nå etter hvert inn i en ny fase hvor man også vil gjennomføre andre etterforskingsskritt som avhør av mistenkte, sier Steindal.

Når den første saken kan komme for retten er det for tidlig å si noe om.

– Mange av sakene vil heller ikke komme for retten fordi de er foreldet, sier Steindal til NRK.