Hopp til innhold

Tysfjord-søstre forsøkte å unngå rettssak, men brevet deres ble liggende ubesvart i ti måneder

– Jeg konstaterer at resultatet av at vi ikke kom søstrene i møte i 2017, er at vi i dag sitter i retten, sier Tysfjord-rådmann Arne Kvensjø i en kommentar til overgrepssaken i Ofoten tingrett.

Ofoten tingrett

SKREV BREV TIL KOMMUNEN: De to søstrene som kjemper for erstatning etter en barndom i Tysfjord med overgrep og omfattende omsorgssvikt, forsøkte å få kommunen til å erkjenne ansvar, uten at det ble fremsatt noe krav. 

Foto: Andreas Trygstad / NRK

De to søstrene, som i dag er i 30-årene har i Ofoten tingrett de siste dagene fortalt om en oppvekst preget av kaos, alkoholisme og overgrep. Overgrepene skal ha startet da jentene bare var 3-årsalderen og ha blitt utført av personer i deres nære omgangskrets.

Søstrene krever til sammen 16 millioner kroner i erstatning fra hjemkommunen Tysfjord.

kanebog__

Sicilie Kanebog representerer de to kvinnene som saksøker Tysfjord kommune.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ifølge kvinnenes advokat Sicilie Kanebog forsøkte hennes klienter i lang tid å få kommunen til å erkjenne ansvar for omfattende omsorgssvikt.

– Vi forsøkte å få kommunen i dialog før vi tok ut søksmål. Vi rettet en henvendelse til kommunen hvor vi oppfordret dem til å erkjenne ansvar, uten at det ble fremsatt noe krav. Det gikk nesten 10 måneder før vi fikk svar. Vi ble da blankt avvist av kommunen, sier Kanebog.

Tysfjord kommune har i retten de siste dagene avvist ethvert ansvar for kvinnenes oppvekstsituasjon. Kommunens advokat Roald Angell mener kommunen har fulgt opp barna på en forsvarlig måte, og dermed ikke har noe erstatningsansvar.

Rådmannen beklager

Arne Kvensjø

BEKLAGER: Rådmann Arne Kvensjø var ikke ansatt i Tysfjord kommune da brevet fra kvinnene kom i januar 2017.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

Men rådmann Arne Kvensjø går i dag ut og beklager at kvinnenes brev ble liggende ubesvart i ti måneder.

– Dette var før min tid som rådmann i Tysfjord. Men det stemmer at vi mottok et brev i januar 2017. Brevet ble liggende ubesvart fram til november samme år, bekrefter Kvensjø.

På vegne av kommunen beklager han at kvinnene ikke fikk svar.

– Jeg skal ikke prøve meg på en unnskyldning, for slik skal det ikke være selv om 2017 var et heftig år. Jeg kan bare konstatere at resultatet av dette er at vi sitter i rettssalen nå, sier rådmannen.

Sokneprest føler ubehag

Soknepresten i Tysfjord har fulgt rettssaken de siste dagene. Han mener kommunens steile holdning i retten er komplett uforståelig.

Rolf Steffensen, sokneprest Tysfjord

BØR BEKLAGE: Sokneprest Rolf Steffensen i Tysfjord mener Tysfjord kommune i større grad burde ha gått de to kvinnene i møte, og vise større forståelse for det de har opplevd.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg føler et stort ubehag over at Tysfjord kommune velger å møte sine hardt prøvede innbyggere i retten, i stedet for å snakke med dem. Enhver erkjennelse og ethvert ansvar avvises blankt, sier han til NRK.

Både barnevernet og politiet ble varslet om at jentene ble utsatt for overgrep. I går uttalte kommunens advokat Roald Angell at søstrene ble fulgt forsvarlig opp.

– Komplett uforståelig

– Når kommunen gjør dette, blir smerten ikke til å holde ut. I stedet for en beklagelse som kunne frigjort og gitt oppreisning og håp, er det bare «nei» å høre fra kommunen. Dette er for meg komplett uforståelig. Ikke minst i lys av den massive og svært alvorlige dokumentasjonen, sier sokneprest Rolf Steffensen.

– Det er også uforståelig at kommunen, på nytt og på nytt og med åpne øyne, unnlater å se det sviende omdømmetapet dette innebærer for kommunen og for oss alle, legger han til.

Tysfjord-rådmannen: – Respekterer hans synspunkter

Rådmann Arne Kvensjø i Tysfjord ble tirsdag forelagt Steffensens uttaleleser.

– Jeg har stor respekt for sokneprest Steffensen, og respekterer selvsagt hans synspunkter i saken – en for alle trist og alvorlig sak. Men av hensyn til og respekt for alle berørte, ønsker jeg ikke å kommentere hans synspunkter på den pågående rettssaken.

Søstrenes sak er den andre erstatningssaken som er reist mot kommunen i den såkalte Tysfjord-saken, som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

I august tapte overgrepsoffer «Liv» mot kommunen i tingretten fordi hun «ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig». Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.