Hopp til innhold

Tviler på kortere helsekøer

Ni av ti i Nord-Norge tror ikke ventelistene ved sykehusene blir kortere.

Operasjon ved Molde sjukehus

MÅ VETE LENGE: Folk i Nord-Norge tror ventelistene blir lengre i årene som kommer.

Foto: Omar Sejnæs/NRK Møre og Romsdal

En undersøkelse Respons har gjort viser at folk i Nord-Norge ikke tror helsekøene ved offentlig sykehus blir kortere i årene som kommer. Halvparten av nordlendingene tror køene blir som nå, 37 prosent mener køene blir lengre, mens bare 11 prosent tror køene blir kortere.

Lengre køer

- Sykehuskøene er generelt blitt lengre det siste året. For arbeidslivet er lange ventetider meget uheldig, både for arbeidstakere som blir gående sykmeldte i månedsvis og for alle de bedriftene som trenger deres arbeidskraft, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta.

Ved utgangen av fjoråret stod 31 671 navn på ventelistene for somatisk behandling på sykehus i Nord-Norge (Helse Nord RHF). Det var 2246 flere enn på samme tid i 2006.

Tror på helsevesenet

Likevel er det folk i Nord-Norge som har størst tiltro til at de får hjelp når de trenger det, selv om skaden ikke er livstruende. To av tre nordlendinger tror de får nødvendig behandling slik at de kan komme raskt tilbake i jobb. Østlendingene har minst tiltro rask behandling, hele fire av ti tror de må vente lenge.

Sykefraværet i Norge var 6,0 prosent i 3. kvartal i fjor mot 6,1 prosent i samme periode i 2006. Sykefraværet i Norge er det dobbelte av gjennomsnittet for OECD-landene.

- Mange sykmeldte venter på operasjon eller behandling ved et sykehus, og økningen i ventetidene gir derfor høyere sykefravær. Det er også slik at nær 50 prosent av dem som er sykmeldt i mer enn tre måneder ikke kommer tilbake i jobb. Ved å tilby raskere behandling på sykehus kan man redusere langtidsfraværet og gjøre det lettere å komme tilbake til arbeidslivet, fremholder Kjerstin Fyllingen.