Tvetydige signaler fra Arbeiderpartiet om Andøya

Mot slutten av valgkampen åpnet Ap for å beholde Andøya som flybase. Det er ikke aktuelt lenger, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. – Vi ber regjeringen gå gjennom tallene på nytt, svarer partikollega.

Orion-fly på Andøya flystasjon

Stortingsflertallet har bestemt at Andøya Flystasjon skal legges ned når forsvarets Orion-fly skal fases ut.

Foto: Torbjørn Kjosvold / FORSVARET

Støre sier at han håper det kan bli et bredt forsvarsforlik i Stortinget i høst, men at regjeringen trolig må finne mer penger til Forsvaret allerede i 2018, skriver VG.

Samtidig sier Støre at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å kreve at Andøya opprettholdes som base for maritime overvåkingsfly, slik partiet åpnet for i valgkampen.

– Vi vil følge nøye med å forsikre oss om at vi er innenfor det vi har vedtatt om økonomi og gjennomføring. Men det krevende valget er tatt. Nå gjelder det å sikre at prosessen er mulig å gjennomføre innen nye overvåkingsfly kommer om noen år, sier Støre til avisen.

Skal fremme forslag

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Eirik Sivertsen (Ap) mener partiet ikke har endret mening i saken.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Stortinget vedtok i fjor at de maritime overvåkningsflyene skal flyttes fra Andøy til Evenes, men saken har vært omstridt både før og etter at vedtaket ble gjort. Skal fremme forslag

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet avviser at partiet har endret mening siden valgkampen og sier de kommer til å be regjeringen komme med oppdaterte tall for hva en nedleggelse av Andøy flystasjon vil bety.

– Vi kommer til å fremme et forslag der vi ber regjeringen gå gjennom tallene på nytt, på en slik måte at de som blir berørt kan ha tillit til at beslutningsgrunnlaget er korrekt.

Men kan ikke Arbeiderpartiet selv gjøre en gjennomgang av disse tallene?

– Nei, det er regjeringen som har utredningskompetansen og tilstrekkelige ressurser, og ansvaret for å sørge for at Stortinget har et godt nok beslutningsgrunnlag, sier Sivertsen, som også er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Skal diskutere forsvarsplan

Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) uttalte mot slutten av høstens valgkamp at partiet står bak det eksisterende forsvarsforliket om nedlegging, men at tvilen innad i partiet hadde økt.

Fredag formiddag har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum invitert opposisjonspartiene til å diskutere planen for landmakt som regjeringen la fram i september. Støre sier han vil delta på dette møtet.

Innbyggerne på Andøya samles for å bevare flystasjonen

ANDØYA: Innbyggerne på Andøya har ved flere anledninger demonstrert mot vedtaket om å flytte Andøya flystasjon. Dersom flystasjonen legges ned.

Foto: John Inge Johansen / NRK