NRK Meny
Normal

Tusenvis av strømabonnenter får endret nettleie

Nettkundene i Nordlandsnett har en av de laveste nettleiene i Norge, mens kundene i Rødøy-Lurøy Kraftverk har en av de høyeste. Det vil endre seg for begge parter når Nordlandsnett nå kjøper opp helgelandsselskapet.

Henrik Vold og Morten Kristiansen fra Bodø Energi monterer ny transformator på Kåsmovoll i Misvær

Rødøy-Lurøy Kraftverks nettvirksomhet fullt ut bli integrert i Nordlandsnett med virkning fra 1. januar 2016.

Foto: Lars Olav Handeland

Partene er nå enige om de fleste vilkårene, og tar sikte på å avklare enkelte gjenstående forhold og få nødvendige myndighetsavklaringer i løpet av høsten 2015, melder de to selskapene i en pressemelding.

Dersom partene lykkes i det gjenstående arbeidet, vil Rødøy-Lurøy Kraftverks nettvirksomhet fullt ut bli integrert i Nordlandsnett med virkning fra 1. januar 2016. Salget bli endelig vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling.

Jevner ut nettleien

Nettkundene i Nordlandsnett har en av de laveste nettleiene i Norge, mens kundene i RLK har en av de høyeste.

– For en normalhusholdning i Rødøy-Lurøy Kraftverk (RLK) vil salget medføre en månedlig kostnadsreduksjon på 300-500 kroner, mens økningen for en normalhusholdning i Nordlandsnett vil være 30-50 kroner, skriver selskapene.

Vil unngå oppsigelser

Selskapene vil unngå oppsigelser i Rødøy, Lurøy og Træna ved sammenslåingen.

– Disse kystkommunene har fokus på lokal næringsutvikling og sysselsetting, og videreføring og styrking av kompetansearbeidsplasser har vært en sentral forutsetning for begge parter. Ved et salg vil samtlige av de ansatte i RLK som er tilknyttet RLKs nettvirksomhet beholde sine arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, og virksomheten vil bli videreført i eksisterende lokaler, skriver styreleder Arne Juell i Nordlandsnett og styreleder Stein Mørtsell i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.
Nordlandsnett AS