Tusenvis av sjøfugl havner i garn langs kysten hvert år – forskere foreslår fugleskremsel

Mellom 4000 og 8000 sjøfugl setter seg fast i garn langs kysten vår og drukner hvert år, ifølge studie. Nå skal næringa selv se på hva de kan gjøre.

Teist, sjøfugl i garn

En teist har havnet i garnet og dødd.

Foto: Kirstin Fangel / NINA

Det er beregningen i en ny studie fra Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Studien beskrives som en av de største enkeltstudiene internasjonalt på fangst av sjøfugl i det kystnære garnfiskeriet.

Det har tidligere vært forsket lite på sjøfugl som setter seg fast i garn. Nå er håpet at tiltak kan settes inn for å berge mer fugl.

– Mye fugl har havnet i garn i alle år. Av alle ting som påvirker sjøfugl-populasjonene i Norge, så er kanskje bifangst noe av det som er lettest å gjøre noe med, sier forsker Kim Magnus Bærum i NINA.

Tror fugleskremsel kan hjelpe

Over en tiårsperiode har NINA analysert nesten 16.000 turer med båt.

Ifølge Bærum har de registrert opp mot 100 fugler i garnet på én tur.

– Det vi har sett mest av er lomvi og havhest. Lomvi er en fugl som dykker for å få tak i mat, mens havhest er en som er på overflaten.

Forskeren ser for seg en form for fugleskremsel for å få bukt med problemet.

– Det kan være noe som plasker i vannet eller et eller annet som svirrer rundt i lufta, sier Bærum.

Forskerne ved NINA påpeker at de enda ikke vet hva dette betyr for bestandene.

Fant døde fugler i trålpose

Mannskapet på RS «Odin» fikk nylig se problemet på nært hold.

Sjøfugl havnet i trålpose

Foto av funnet som Redningsselskapet nylig gjorde.

Foto: Yngve Larsen, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

I en trålpose som lå og drev i sjøen gjorde de følgende funn:

– Trålen var full av døde sjøfugler, skriver de på Twitter.

Fem av fuglene var av arten lomvi, som er kritisk truet.

Skipsfører Svein Tore Mareliussen var ikke selv om bord da funnet ble gjort, men sier at de merker at det er mye søppel og avfall til havs.

– Dette var et trist funn. Fuglene får i seg plast og annet avfall, og de bygger reir av dette. Vi har en vei å gå med å få redusert mengden søppel som går i havet.

Se video av funnet som Redningsselskapet gjorde. FOTO: Yngve Larsen, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

Under press

Rob Barrett sier at garn og søppel føyer seg inn i rekken av negative effekter mot sjøfugl.

Sjøfugl havnet i trålpose

Foto av funnet som Redningsselskapet nylig gjorde.

Foto: Yngve Larsen, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

Han har jobbet med sjøfugl i en årrekke som forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Han ble pensjonist i fjor, men er fortsatt oppdatert og engasjert i feltet.

– Sjøfuglbestandene er under press, konstaterer han, og peker på blant annet klimaendringer og endringer i næringstilgang.

Krykkje har for eksempel gått kraftig tilbake og er sterkt truet. Bestanden av lomvi er redusert med cirka 80 prosent, sier Barrett.

– Kolonier jeg besøkte som ung, steder hvor det var flere hundre tusen par med krykkjer, er nå nesten tomme for fugl. Det er skremmende.

Næringa har fokus på problemet

For noen bestander er det lyspunkter. Men totalt sett er forskerne bekymret.

At sjøfugl havnet i garn, kan ha lokalt negative effekter, sier Barrett. Han forteller om en såkalt «pinger» som brukes en del i de store havene.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Dette er en teknisk innretning som festes på garnene og lager en lyd som skremmer bort pattedyr som delfin og niese.

– Det kan være en idé å teste ut i våre farvann.

Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier at kartlegginga som nå er gjort er viktig, og gjør dem i bedre stand til å finne gode løsninger.

– Vi har bidratt til å starte et forprosjekt for å se hva vi kan gjøre for å unngå denne type fangst. Vi har fokus på dette, sier Ingebrigtsen.