Denne kråka ble drept ulovlig med klappfelle midt i hekketida

Egg stjeles, det jaktes innenfor verneområder og det benyttes giftstoff i åte. NOF er bekymret for faunakriminalitet, som et fortsatt problem i Norge. Rødlistede arter er spesielt utsatt.

Kråke i snare

Denne kråka ble drept av en klappfelle plassert på rekkverket ved en brygge i Nordland i mai – midt i hekkeperioden når kråka er fredet.

Foto: Paul Shimmings

– Selv om regler endres og forskrifter revurderes, fortsetter enkelte med gamle tradisjoner. Derfor føler vi en stor informasjonsplikt.

martin eggen

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening. Han forteller at mange norske sjøfuglebestander har store problemer. Nå står 16 norske sjøfuglarter på den norske rødlista.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Naturvernrådgiver Martin Eggen hos Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ser med bekymring på den nye rapporten som moderorganisasjonen Birdlife International presenterte i går, og som viser at hundretusener av fugler blir drept ulovlig i Europa hvert eneste år.

Ornitologene får tips om reir som ødelegges og egg som stjeles. Det jaktes innenfor verneområder og det benyttes giftstoff i åte. Utstoppede fugler og egg fra sjeldne arter selges med profitt til samlere i utlandet.

Norge er ikke det verste landet på lista, men også her hjemme drepes tusenvis av fugler ulovlig. Anslaget er fra 5.200 til 34.500 hvert år.

– En del av ulovlighetene kan knyttes opp mot kulturelle forhold og tidligere tradisjoner. Det som var lovlig tidligere er ikke nødvendigvis lovlig i dag.

Har anmeldt flere saker

Paul Shimmings i NOF

Paul Shimmings er førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening og har jobbet mye med temaet.

Foto: Privat

Endringene forvaltningsmyndighetene har gjort skyldes blant at sjøfuglbestandene, inkludert flere måkebestander, har gått sterkt tilbake de seneste årene. Det er det kanskje ikke alle som har tatt inn over seg, tror Martin Eggen.

Paul Shimmings, også han i NOF, forteller at de har anmeldt flere saker der måker er drept ulovlig fordi folk har oppfattet dem som plagsomme.

– Det handler om kunnskapsløshet der man ikke evner å se det store bildet, sier Shimmings, som synes måkeskrik hører naturlig til i kystnære områder.

Fiskemåken er utrydninstruet

Fiskemåke er antakelig den arten som er mest utsatt for faunakriminalitet i Norge. NOF estimerer at minst 1000 og kanskje inntil 10.000 blir drept ulovlig hvert år. Arten er rødlistet og fredet fra 2010.

Foto: Knut Sverre Horn

Alle fylker rammes

Kriminaliteten skjer i alle landets fylker. Særlig mange lovbrudd rapporteres det om i Finnmark, Helgelandskysten, Engerdal og Jæren, ifølge NOF.

De fem artene som rammes hardest er fiskemåke, gråmåke, svartbak, toppskarv og fjelljo. Særlig måkeartene er utsatt, og heller ikke toppskarven er skjermet. 800 toppskarver skytes i fylker der jakt på arten ikke er tillatt.

Hvor stor innvirkning dette har på bestandene er uviss. Men:

– Det er helt klart en ekstra belastning for arter som allerede sliter ettersom mattilgangen i havet svikter. Vi har mistet 30 prosent av sjøfuglene på 10 år, sier Eggen, og forklarer at tilbakegangen har pågått i flere tiår, og for enkelte arter har den tiltatt.

– For de pelagiske sjøfuglartene snakker vi om en reduksjon på nærmere 40 prosent på ti år. Det er dramatiske tider for sjøfuglene i Nord-Atlanteren. Vi har så langt ikke sett tegn til at hovedtrenden vil snu, selv om lyspunkt finnes.

Fjelljo

Fjelljo kommer høyt opp på lista over arter som rammes av faunakriminalitet i Norge, blant annet siden eggene er ettertraktet av samlere, ifølge NOF.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Det kan være stor forskjell på hva man opplever lokalt og hva som er de nasjonale trendene, legger Eggen til. Han oppfordrer derfor folk til å følge lovverk og la fuglene få fred i hekketiden.