Tusenvis av fugler drept ulovlig: – Kriminelle bruker droner og GPS for å finne fuglereir

Flere tusen fugler i Norge blir drept ulovlig hvert år. – Dystert, sier Paul Shimmings i Norsk Ornitologisk Forening, som forteller at de kriminelle tar i bruk stadig mer avanserte metoder.

Toppskarv på reir

Minst 750 skarv og suler blir drept ulovlig i Norge hvert år.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Skyting «for moro skyld», ødeleggelse av reir, samlemani og salg av egg, skinn og levende rovfugler gjennom et internasjonalt nettverk.

Årsakene til faunakriminalitet i Norge er mange, ifølge en ny oversikt fra Norsk Ornitologisk forening.

– Noe skyldes nok uvitenhet eller lav toleranse for fugler mens annen type kriminalitet har økonomiske hensikter, sier Paul Shimmings, førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening.

En ny undersøkelse organisasjonen har gjort viser at minst 5200 fugler og egg blir tatt av dage i norsk natur hvert år.

Tallet er et forsiktig anslag basert på data fra blant annet politiet, Økokrim, publikum og medieomtale, men organisasjonen frykter mørketall som er så høye som opp mot 34500 fugler og egg.

– Tallene er dystre. Det er ingen grunn til at så mange fugler skal bli tatt livet av.

Blåmeis på fuglebrett

Egg fra blåmeis er ettertraktet for samlere, både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Noen arter er mer utsatt

Tre måkearter topper listen over de arter det drepes mest av ulovlig i Norge: Fiskemåke, gråmåke og svartbak. Alle disse er bestander i tilbakegang. Samtidig skytes mellom 700 og 800 toppskarv ulovlig hver vinter.

Mens noen fuglearter lever farlig fordi de av enkelte oppleves som brysomme, er andre ettertraktede som levende fugler, utstoppede eksemplarer og egg til samlere.

– Enkelte opplever måker som hekker i boligstrøk eller industriområder som plagsomme. Blant annet fordi de bråker mye eller tilgriser nypolerte biler. Det finnes mange eksempler på at reir har blitt ødelagt og fugleunger drept.

Andre fugler, som fjelljo, betraktes som en nordisk spesialitet og egg fra arten er et ettertraktet samlerobjekt. NOF estimerer at i overkant av 100 fjelljoegg blir tatt av samlere hvert eneste år, men også her kan det egentlig tallet være langt høyere, frykter organisasjonen. Også egg fra blåmeis er funnet i både norske og utenlandske samlinger.

Fiskemåken er utrydninstruet

Fiskemåken er allerede utrydningstruet som følge av blant annet klimaendringer. I tillegg er dette arten som oftest drepes ulovlig i Norge. – Det finnes mange eksempler på at reir har blitt ødelagt og fugleunger drept.

Foto: Knut Sverre Horn

Bruker GPS og droner

I løpet av de siste årene har også den type kriminalitet som er økonomisk orientert blitt stadig mer høyteknologisk.

– GPS og droner brukes til å finne frem til fuglereir og bestander der kriminalitet kan begås. Samtidig brukes internett til å spre informasjon i kriminelle miljøer. Informasjonsflyten er raskere i dag enn det var for 20–30 år siden.

Shimmings sier at selv om antallet fugler som blir drept i Norge er mye lavere enn i andre land, er det ingen grunn til at man skal la være å fokusere på problematikken.

– Denne type handlinger kommer i tillegg til de utfordringene fuglene allerede opplever med mattilgang og klimaendringer.