Turistene svikter Vesterålen

Halvparten av reiselivsbedriftene i Vesterålen går med røde tall. Grunnen er at kvaliteten er så dårlig, mener eiere av turistbedrift.

Bobil
Foto: Rainer Prang / NRK

Nedgangen i turisttrafikken ser ut til å fortsette også i år, og i Vesterålen er turistsvikten spesielt merkbar.

For ifølge Vesterålen Reiseliv går nå halvparten av reiselivsbedriftene i regionen med underskudd.

Reiselivssjef i Vesterålen Roy Odd Schøyen sier situasjonen er dramatisk.

- Jeg tror det haster veldig, for ser man på tallene så betyr det at vi er nødt til å få snudd økonomien i bedriftene, sier Schøyen.

 

 

Etter en topp i 2004, gikk det gal vei i fjor med en nedgang i antall overnattingsdøgn i Nordland på 2,8 %, ifølge Nordland reiseliv.

I Vesterålen gikk reiselivet på en enda større smell med en nedgang på 6,5 %. Og svikten ser ut til å fortsette i år.

- For Vesterålen sin del har det jo vært en betydelig ned gang de siste årene. For Nordlands del ser vi at det er omtrent uforandret, sier Schøyen.

Mangel på kvalitet

Men, hva er så årsaken. Har regnet, vinden, skodda og lave temperaturer skylden. Nei, mener Ola Henriksen som driver med bobilutleie i Vesterålen. Tilbakemeldingene han får fra turistene er at det er kvaliteten det er noe i veien med.

- Vi har noe vi kaller for 3 D'er. Det betyr dårlig , dødskjedelig og dyrt. Jeg tror det i stor grad handler om disse faktorene og at man har produkter som er dårlige. Man har overnattingssteder som ikke er særlig innbydende, sier Henriksen.

Samtidig som man har et dårlig produkt tilbyr man disse til en høy pris og da føler ofte turistene seg lurt, sier han.

Ikke enig

- En slik påstand kan jeg ikke være enig i, sier Marit Asbjørnsen som er eier av Sjøhussenteret på Sortland.

- Jeg blir provosert av dette og jeg mener det er for enkelt å skjære alle over en kam, sier hun.

Asbjørnsen mener årsaken til svikten er at markedsføringen av Vesterålen er for dårlig.

 - Vi har vært i skyggen av Lofoten alt for lenge og når Lofast neste år skal ledes utenom Vesterålen kommer vi i enda større grad i skyggen.

- Nå haster det får vår region å være offensive og synlig ute i den store verden, sier Asbjørnsen.