NRK Meny

Trygt å spise norsk oppdrettsfisk

En undersøkelse av 12.000 oppdrettsfisk gjort av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, viser at det fortsatt er trygt å spise norsk oppdrettsfisk. Ingen av fiskene inneholdt ulovlig mengde legemidler, men det var likevel en økning i lusemiddel fra året før. Undersøkelsen er gjort på oppdrag av Mattilsynet.