NRK Meny
Normal

Samarbeider på tvers av landegrenser

Fra nyttår blir det en tryggere akuttberedskap i grenseområdene på Nordkalotten. – Det vil bedre situasjonen for de som blir syke i grenseområdene, sier Lars Vorland.

I beredskap

KORTESTE VEI: Fra nyttår kan du bli hentet

Foto: Helse Nord

Norge, Sverige og Finland er blitt enige om en avtale som gjør det lettere å bruke ambulanser og ambulansehelikoptre over landegrensene. Administerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, mener avtalen vil redde mennskeliv i grenseområdene.

Lars Vorland

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Foto: Helse Nord

– Vi har jo hatt et samarbeid, men nå er det satt i system. Alarmeringsrutinene skal samkjøres, og vi har telefonnumre som skal gjøres godt kjent. Og ikke minst er det klare retningslinjer for hva som skal gjøres. Dette tror jeg vil bedre situasjonen for dem som blir syk i grenseområdene, sier administrerende direktør Lars Vorland.

De tre landenes spesialisthelsetjenester har arbeidet sammen for å forbedre samarbeidet gjennom å se over og samordne alarmeringsrutiner, klarlegge ansvarsforhold som forsikringsspørsmål for eget personell og pasienter.

Arbeidet har resultert i at en avtale trer i kraft den 1. januar 2012, og gir muligheter for å alarmere et grenseliggende lands transportressurser for å påskynde en akutt pasienttransport.

Kortere utrykningstid

Når det står om liv og minuttene teller- da finnes det ingen landegrenser. Slik tenker helsemyndighetene. Og mye penger skal det ikke koste.

– Nei, egetlig ikke. De skal jo ha behandling, men vi håper tiden før de får behandling blir kortere, sier Vorland.

Både nordmenn, svensker og finner i grenseområdene vil heretter kunne komme seg mye raskere til sykehus. Og det er særlig finner som nå vil få kortere vei til sykehus i Kirkenes, Hammerfest eller Tromsø, spår Vorland.

– Hvis de blir akutt syk, virkelig alvorlig syk, så skal de til nærmeste akuttsykehus. Veldig ofte vil det være i Norge.

Klatrere blir sluppet ned av Sea Kingen.

ØVELSE: Klatrere blir sluppet ned ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, under en øvelse i Bodø.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK