Truer med straffetiltak

Rådmannen i Tysfjord vurderer å sette igang straffetiltak, dersom ingen elever fra Musken møter på Drag skole i morgen.

Musken skole

Musken skole i Tysfjord er stengt og de fem elevene må til Drag.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Foreldrene holder ungene hjemme i protest mot at Musken skole er midlertidig stengt.

Rådmannen vil gjøre foreldrene oppmerksom på at det er ulovlig å holde de fem elevene borte fra undervisninga.

I ytterste konsekvens må politiet og barnevernet kobles inn, men rådmannen håper på en snarlig løsning.

Fem elever må nå pendle til Drag, etter at Musken skole stengte mandag . Det har rådmannen i Tysfjord bestemt fordi kommunen mangler faste lærere på Musken skole.


Les: Holder elevene hjemme fra skolen

Foreldrene får støtte fra opposisjonspolitikere som krever at kommunestyret får behandle saken.

Fratatt ansvar

- Det er ulike oppfatninger av hva som er årsaken til at denne situasjonen har oppstått. Nettopp derfor bør kommunestyret behandle saken for å sikre at det ikke skjer maktmisbruk overfor innbyggerne i Tysfjord.

Det sier Ingar Kuoljok, som sitter i kommunestyret i Tysfjord for Venstre.

 Ingar Kuoljok sitter i kommunestyret i Tysfjord for Venstre.

Ingar Kuoljok i Tysfjord Venstre.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Oposisjonspolitikerne stiller spørsmål om administrasjonen har gjort nok for å opprettholde Musken skole. De føler seg spilt ut på sidelinja til tross for at ansvaret er deres.

- Det er helt klart at det er kommunestyret som har ansvaret i denne saken. Det er snakk om en avgjørelse som berører personer veldig sterkt. Da er det alltid kommunestyret som må ta ansvaret for slike beslutninger, mener Kuoljok.