NRK Meny
Normal

Brukere truer med søksmål hvis traumetilbud legges ned

I morgen skal Helse Nord avgjøre om Traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal bestå. Nå truer en gruppe brukere med søksmål hvis tilbudet legges ned.

Monika Sørensen holder tale under demonstrasjonen

Aksjonsgruppa 'Styrk psykiatrien - ikke legg ned' jobber for å bevare dagens behandling av sterkt traumatiserte. Nå truer de med rettsak hvis enheten ved Nordlandssykehuset legges ned.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

For tredje gang skal styret i Helse Nord ta stilling til om Traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal legges ned.

Enheten hjelper personer som har opplevd traumatiske hendelser over lang tid, gjerne knyttet til seksuelle overgrep, omsorgssvikt og krigshandlinger.

Planen er at brukerne istedet få behandling ved de Distriktspsykiatriske sentrene, men forslaget har skapt mye motstand blant fagfolk, politikere og brukere. De har argumentert med at de Distruktspsykiatriske sentrene ikke er godt nok rustet for å kunne gi denne pasientgruppen den hjelpen de trenger.

To ganger tidligere har et endelig vedtak blitt utsatt av Helse Nord, blant annet fordi det er blitt stilt spørsmålstegn om saken er godt nok utredet.

I morgen vil det trolig komme en avgjørelse i saken, men om utfallet betyr nedleggelse har ikke brukerne tenkt å gi seg.

Vil gå til sak hvis tilbudet legges ned

– Hvis styret vedtar å legge ned enheten vil vi stevne Helse Nord for retten. Vi er allerede i kontakt med en advokat som har spesialisert seg på pasientrettigheter og som står klar til å hjelpe oss hvis saken for et slikt utfall, skriver Monika Sørensen i en epost til NRK.

Hun har tidligere vært innlagt ved enheten og er leder for aksjonsgruppa «Styrk psykiatrien - ikke legg ned», som jobber for å bevare traumeenheten. Sørensen sier at de er kampklare og villige til kjempe til siste slutt.

– Vi blir da å kreve erstatning for mangelfull helsehjelp og brudd på menneskerettighetene, sier hun.

Styremøte i Helse Nord

To ganger har Helse Nord utsatt saken om en eventuell nedleggelse av traumeenheten i Bodø.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Får støtte fra Mental Helse

Brukerne i aksjonsgruppa får støtte fra Mental Helse Nordland.

– Vi har stor respekt for brukernes beslutning og støtter deres valg, sier Leif Strømdahl, leder av Mental Helse Nordland.

Han mener derimot at det er synd at brukerne føler seg nødt til å gå til retten.

– At brukerne selv må ta belastningen med en rettslig prøving av holdbarheten i de vurderingene og av det utredningsarbeidet som er gjort, er i seg selv betegnende for det manglende ansvar som er utvist av administrasjonen i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF, sier Strømdahl.

Mener en nedleggelse er forsvarlig

NRK har foreløpig ikke fått svar fra Helse Nord om det mulige søksmålet, men i sin innstilling til styret har administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, gått inn for å avvikle traumeenheten.

– De Distriktspsykiatriske sentrene behandler i dag de aller fleste pasienter med psykiske traumer. For å sikre et likeverdig og best mulig behandlingstilbud til mange, ser jeg, ut fra de faglige råd jeg har fått, at vi bør utvikle behandlingstilbudet i DPS-ene. Det vil sikre at disse pasientene får et god behandling, sier Vorland i en pressemelding.

Hilde Kristin Soleng ble utsatt for overgrep i barndommen. Nå kan tilbudet som reddet henne bli lagt ned. – Jeg tror ikke de vet hva de gjør.
Styret ved Nordlandssykehuset har vedtatt å legge ned Enheten for traumelidelser, som følge av nasjonale og regionale føringer.
Et hundretalls personer demonstrerte onsdag i Bodø for å beholde det spesialiserte tilbudet til traumepasienter.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.