Hopp til innhold

Truer med å trekke seg som Bodøs varaordfører

Tom Cato Karlsen (Frp) sier han ikke vil være varaordfører i Bodø dersom det ikke er full drift ved kommunens nye sykehjem Sølvsuper fra nyttår.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø truer med å trekke seg dersom det ikke er full drift ved kommunens nye sykehjem Sølvsuper fra nyttår.

TRUER MED Å GÅ: Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by som prioriterer kultur foran eldreomsorg, sier varaordfører Tom Cato Karlsen.

Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by som prioriterer kultur foran eldreomsorg

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø

Fremskrittspartiets Tom Cato Karlsen setter stillingen inn på at det skal være full drift ved Sølvsuper fra nyttår. I dag står 21 senger tomme fordi det mangler penger på til driften av helse- og velferdssenteret.

Tidligere har Fremskrittsparti-politikeren sagt at Sølvsuper skal fylles før det nye kulturkvartalet Stormen, til en prislapp på 1,2 milliarder, kroner tas i bruk.

Nå har han firet på kravet, og sier at sykehjemmet må være i full drift fra nyttår – altså seks uker etter at kulturhuset åpner.

– Det er snakk om seks uker fra eller til. Jeg tror ikke folket i Bodø synes det er noe stort løftebrudd dersom man venter til 1. januar neste år. Vi er avhengig av budsjettåret. Det vil si at dersom det ikke er full drift av Sølvsuper 1.1., så har jeg begått et løftebrudd, sier varaordføreren til NRK.no.

Ga løfte i fjor

Bent Høie åpner Sølvsuper i Bodø

MER KULTURHUS: – Du får nesten mer inntrykk av å være i et kulturhus enn et helsesenter, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han i april åpnet Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Det var for nøyaktig ett år siden at Bodøs varaordfører Tom Cato Karlsen ble intervjuet av NRK om de tomme sengene på det nye pleie- og velferdssenteret

Stormen, Kulturkvartalet i Bodø

Kulturhuset Stormen får en prislapp på 1,2 milliarder kroner. Egentlig skulle bygget åpne i mai, men åpningen er utsatt til november.

Foto: NRK

Sølvsuper. Ennå var det ett år til kulturkvartalet Stormen skulle åpnes og Karlsen kom med dette løftet:

«Det kommer ikke til å bli i min periode at vi skal ha full drift på Stormen dersom vi ikke har full drift ved Bodøs sykehjem. Det kan jeg love», sa han den gang.

Nå er det bare noen uker til kulturkvartalet Stormen skal åpnes med pomp og prakt.

To avdelinger står tomme

Sølvsuper, som kanskje er Norges mest moderne bygg innen kommunal helse- og omsorg, består av flere deler.

Sykehjemsdelen inneholder korttidsplasser, akuttplasser og langtidsplasser, men senteret har også boliger for unge funksjonshemmede.

(artikkelen fortsetter under)

Tom seng på Sølvsuper

Kostnadene i forbindelse med byggingen av Sølvsuper har blitt så store, at Bodø kommune foreløpig ikke kan ta hele bygget i bruk. Derfor står 21 av 74 plasser tomme.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

I tillegg inneholder senteret en palliativ avdeling for lindrende behandling, kafé, aktivitetssenter og tilbud om frisør, fotpleie og fysioterapi enkelte dager.

Men kostnadene i forbindelse med byggingen av Sølvsuper har imidlertid blitt så store, at Bodø kommune ikke har kunnet ta hele bygget i bruk. Bygget ligger an til å bli 105 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Ap: – Et klart løftebrudd

Men to avdelinger på Sølvsuper står fremdeles tomme fordi politikerne mangler penger til driften. Ordførerkandidat Ida Pinnerød i Arbeiderpartiet er krystallklar på at varaordføreren har brutt løftet sitt.

Ida Pinnerød i Sølvsuper

Ordførerkandidat Ida Pinnerød i Arbeiderpartiet er krystallklar på at varaordføreren har brutt løftet sitt.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det hjelper lite med fagre ord og pompøse vendinger når man ikke lenger handling bak. Dette er ren ansvarsfraskrivelse fra den politiske ledelsen ved Høyre og Fremskrittspartiet i Bodø.

Denne uka kom det signaler fra ordføreren om at Sølvsuper skal få mer penger til driften på budsjettet for neste år som snart legges fram.

Og varaordføreren er ikke snauere enn at han setter stillinga si inn på at Sølvsuper skal ha full drift fra nyttår.

– Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by der vi har full drift av et kulturhus mens vi ikke har full drift av sykehjemmene.

– Så dersom det ikke er full drift på Sølvsuper innen 1.1. går du av som varaordfører?

– Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by som prioriterer kultur foran eldreomsorg, gjentar Tom Cato Karlsen.

– Kan ikke trekke seg

Imidlertid er det sånn at Tom Cato Karlsen rent faktisk ikke kan trekke seg som varaordføreren etter kommuneloven.

– Kommuneloven har strenge regler for fritak – i prinsippet er det bare alvorlig sykdom og flytting som er relevante grunner til å be seg fritatt fra sine verv. En kommunepolitiker som ønsker å trekke seg må søke eget kommunestyre om dette. Det finnes ingen juridisk åpning for å trekke seg av politiske årsaker. I lys av dette er «trusselen» framsatt av Bodøs varaordfører i realiteten tom, sier statsviter Asbjørn Røiseland ved Universitetet i Nordland.

Løsningen kan dermed bli at Tom Cato Karlsen trekker Frp ut av posisjonen i kommunestyret i Bodø.

– Røiseland har rett, det er ikke parlamentarisme i Bodø, og Karlsen kan ikke trekke seg. Men jeg oppfatter dette som en trussel til de andre borgerlige partiene. Hvis de ikke finner penger til full drift av Sølvsuper, så er samarbeidet over, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK.

Sølvsuper i Bodø