Tror på lave strømpriser fram mot 2020

Norske forbrukere trenger neppe frykte stigende strømpriser de neste fem årene. Med mindre det blir veldig tørt ute.

Kraftledning

Eksperter i strømmarkedet tror de lave prisene vil holde seg slik til 2020.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Markedet viser relativt lave framtidspriser. Kontrakten for 2020 handles nå for rundt 25 øre, og det må man jo kunne si er en relativt lav framtidspris, slår Ellen Skaansar i Norges Vassdrags- og Energidirektorat fast.

NVE lager ikke selv egne prognoser for strømrpiser i framtiden, men støtter seg til aktørene i markedet sine forventninger. Og der er de fleste samstemte i at norske forbrukere har lite å frykte.

– Slik markedet er nå, synes det som om prisene på kraft framover i tid bare vil være marginalt høyere enn det vi har nå, forklarer seniorrådgiveren, og legger til:

– Noe av årsaken til det er at det forventes god tilgang med produksjon både i Norge og Sverige fram mot 2020.

Væravhengig

Ellen Skaansar understreker at balansen mellom produksjon og forbruk er avgjørende for prisnivået.

Hun sier dagens magasinfylling er som normalt for årstiden.

– Så den situasjonen er god. I tillegg har vi også fått en økning i snømagasinene de siste ukene, men det spørs om ikke godværet sørpå bidrar til at det smelter relativt raskt.

Og selv om ekspertene tror på behagelige strømpriser de neste årene, understreker seniorrådgiveren at det kan snu.

For det er væravhengig, slik det kraftige prishoppet i 2010 viste. Da førte kulde og lite nedbør til svært høye strømpriser.

– De framtidsprisene markedet opererer med er under forutsetning av at vi får den nedbøren vi forventer. Blir det et veldig tørt år vil ressurssituasjonen blir knappere. Da vil det igjen bli tettere mellom produksjon og forbruksnivå, og prisene vil stige, påpeker hun.

Mye vann og snø

Trenden med lave priser de neste fem årene er også noe kraftselskapet Kraftinor i Narvik kjenner seg igjen i.

– Prisen vi har ute i markedet i dag, altså de vanlige spotavtaler, er på omlag 25 øre per kilowatt time pluss påslag. Da er vi på cirka 27 øre, sier markedssjef Frank Sundermeier til NRK.

Også han viser til at kraftsystemet i Norge er værbasert.

– Akkurat nå er det mye vann og snø i fjellene, spesielt på vestlandet og nå også i nord. Analysene viser at vi kommer til å ha ganske mye vann i løpet av den neste sommeren og sannsynligvis mot høsten også.