Tror på fortsatt jagerflyaktivitet i Bodø

Det kan bli en god del F16-aktivitet i Bodø også etter at jagerflyskvadronene har flyttet fra byen. – De stadige justeringene av flyttevedtaket viser at våre advarsler burde vært tatt mer på alvor, sier ordføreren.

f-16 jagerfly

SISTE ORD ER IKKE SAGT: Det kan fortsatt bli en god del F16-aktivitet i Bodø også etter at jagerflyskvadronene har flyttet fra Bodø. Det mener blant andre Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet viser at siste ord i saken ennå ikke er sagt.

Foto: Hanne Olafsen

Det er kun to år siden Stortinget vedtok å flytte all jagerflyaktivitet fra Bodø til Ørland, med en framskutt base på Evenes, der de første F-16-flyene kunne være på plass allerede fra 2017.

Men to år etter Stortingets vedtak, er det mye som har endret seg. Det blir ingen jagerflyaktivitet på Evenes før F-35 er i drift, og tidligere i år bestemte regjeringen seg for at Bodø skulle beholdes som base for den såkalte NATO-QRA-beredskapen ut 2022.

Jan Arild Ellingsen

– Det å gå fra total avvikling til å videreføre driften er to vidt forskjellige ting, i det minste i min verden, sier Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I et brev som NRK har fått innsyn i, åpnes det nå også for at Luftforsvaret kan bruke Bodø som base for blant annet øvingsaktivitet så lenge F16-flyene er i drift.

Dermed kan det fortsatt bli en god del F16-aktivitet i Bodø også etter at jagerflyskvadronene har flyttet fra byen.

Det mener Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet viser at departementet og Luftforsvaret nå innser realitetene i sine behov.

– Det å gå fra total avvikling til å videreføre driften er to vidt forskjellige ting, i det minste i min verden. Vi har hele tiden ment at Bodø burde ha en viktig rolle, også i fremtiden. Nå ser det ut til at vi nok en gang får rett.

– Siste ordet er ikke sagt

Flere har fryktet at Luftforsvaret vil bli svekket i flytteprosessen fra Bodø til Ørland. Ellingsen mener det kan være aktuelt å stille spørsmål ved hvorvidt Stortinget hadde fått rett informasjon på det tidspunktet vedtaket ble fattet.

– Ting ser ut til å bli dyrere enn det som ble sagt tidligere. Nå viser endringene helt tydelig at man antakelig blir nødt til å opprettholde aktiviteten i Bodø i ganske lang tid fremover i påvente av at vi får de nye F-35 flyene, og at de skal bli operative. Og selv etter det, mener jeg at Bodø har en sjanse til å være med videre.

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

IKKE OVERRASKET: Ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) i Bodø kommune.

Foto: NRK

Han viser til at man ikke skal langt tilbake i tid før Bodø var foreslått som ene-base.

– At man nå ser på muligheten til å bygge videre på den kompetansen som Bodø besitter, synes jeg er både riktig og viktig. Så siste ordet i denne saken er definitivt ikke sagt.

Heller ikke ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) i Bodø kommune er overrasket over det som nå skjer.

– De ting som vi påpekte fra vår side når det gjaldt flytting av aktivitet fra Bodø til Ørlandet, de har slått til. Så jeg er ikke veldig overrasket over at det kommer nye direktiv i den sammenheng, sier han til NRK, og legger til at den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har endret seg siden vedtaket ble gjort.

– De stadige justeringene av flyttevedtaket viser at våre advarsler burde vært tatt mer på alvor, avslutter han.

– Vurderes fortløpende

Stian Roen

Ifølge kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen, gjøres dette for at å opprettholde aktivitetsnivået mens man faser inn de nye kampflyene F-35.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Ifølge kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen, gjøres dette for at å opprettholde aktivitetsnivået mens man faser inn de nye kampflyene F-35.

– Luftforsvaret vil operere F-16 med QRA i Bodø til utgangen av 2021. Styrkeproduksjonen i Bodø vil nedtrappes i takt med behovet for flytimeproduksjonen for F-16 systemet. Dette blir fortløpende vurdert i henhold til produksjonskapasiteten på henholdsvis Bodø og Ørland, skriver Roen i en e-post.

Han legger til at Generalinspektøren for Luftforsvaret legger opp til å utnytte tilgjengelig teknisk kompetanse i Bodø så lenge som mulig.

– Dette innebærer at nedtrappingen innen teknisk avdeling i større grad vil skje gjennom naturlig avgang.

– Hvorfor har forsvarssjefen og Luftforsvaret sett behov for disse justeringene?

– For å sikre innfasingen av F-35 og utnytte restkapasiteten for F-16 på best mulig måte. Den organisatoriske flyttingen av jagerflyskavdronene fra Bodø til Ørland opprettholdes, da disse skal bli de nye F-35 skvadronene. 338 skvadronen på Ørland vil bli nedlagt når vi utfaser F-16 systemet, avslutter han.