Hopp til innhold

Tror femdobling av sjømateksporten vil gi store problemer: – Veinettet er for skrøpelig

I framtiden vil salget av sjømat mangedobles. Det er bare et stort problem: Det vil ikke veiene våre tåle, ifølge ny rapport.

Oppdrettsanlegg

Ambisjonen for sjømatnæringa er å vokse betydelig i årene som kommer. Da kan det være at mer av transporten bør flyttes over på sjø.

Foto: André Bendixen / NRK

Færre godstog og flere vogntog er bekymringene til transportselskaper. PostNord har tidligere varslet 6000 flere vogntog langs norske veier i løpet av et år.

Men nå viser en ny rapport betydelige muligheter for klimavennlig transport til sjøs.

En transportform som i dag brukes i for liten grad, ifølge Jan-Gunnar Winther. Han er direktør for «Senter for hav og Arktis». Det er de som står bak rapporten.

– Veinettet er skrøpelig. Det snakkes om en femdobling i produksjonen av sjømat. Det er vanskelig å se for seg at det skal gå med dagens veistandard, sier Winther til NRK.

NRK har tidligere skrevet om veier som er underdimensjonerte. Sjøtransport kan være en måte å avlaste veiene på.

Med færre ulykker som resultat.

– Transport til sjøs kan avlaste veinettet betydelig. Volumet man kan laste på skip er enormt og det er en klimavennlig løsning. I teorien kan man ta det meste over på båt. Utfordringen er å nå markedene på en effektiv måte.

Ny teknologi gir nye muligheter

Årsaken til at det ikke transporteres mer langs sjø i dag henger sammen med flere ting, ifølge Winther.

Å frakte med båt tar tid. Og det er begrenset hvor lenge sjømat holder seg som last på skip.

John Erik Rønning og Erna Solberg

Erna på besøk hos Salten Salmon i Bodø. Den første fisken skal ut i starten av mai. Det meste av eksporten skal gå til USA. Til venstre: John Erik Rønning, sjef for Salten Salmon.

Foto: Henrik Østensen Heldahl

Men i fremtiden vil man få skip som kan frakte mer effektivt. Ny fryseteknologi vil gjøre at maten holder seg lenger.

Det ligger litt fram i tid, men på sikt kan sjø avlaste vei i betydelig større grad enn i dag, sier Winther.

– I fremtiden kan førerløse skip frakte fisken. Kombinert bruk av vei, kjøl og skinner kan utfylle hverandre.

I juni kommer de med en ny rapport som ser framover, og tar for seg mye av dette, forteller Winther.

Mer trafikk

Trond Davidsen er viseadministrerende direktør i Sjømat Norge.

Han peker på at 58 prosent av transporten fra sjømatnæringa allerede går med båt. Men er enig i at potensialet er der.

– Det er absolutt aktuelt å øke transport med båt når vi snakker om varer som er fryst, tørket eller saltet. Varer som det ikke haster å få fram.

– Men for ferske varer er det ikke så enkelt. Markedet etterspør ferske varer, og da er tempo og hurtighet viktig.

Næringa har lenge jobbet med å øke kapasiteten på Ofotbanen. Også Nordlandsbanen kan ta unna mer enn i dag.

– En kan også tenke seg at man kan kombinere turisme til Nord-Norge med flyfrakt av sjømat ut. Det vil ta mange vogntog av veiene.

Veinettet vil uansett få økt belastning fra alle sektorer i årene som kommer.

Hvor mye vil avhenge av hvor godt man kan tilrettelegge for annen type transport, påpeker Davidsen.

Statsministeren er positiv

Statsminister Erna Solberg fikk rapporten overlevert på konferansen High North Dialogue i Bodø forrige uke. Hun sier at transporten i nord skal utvikles.

– Vi arbeider med en strategi for grønn skipsfart. Vi har for eksempel begynt å jobbe med fergetransport.

Solberg trekker frem at det nå er langt flere utlysninger på el- og hydrogenferger.

Hun peker også på strengere miljøkrav og at en ny handlingsplan til skipsfart er på vei.

Jan-Gunnar Winther og Erna Solberg

Erna Solberg ser på rapporten fra Jan-Gunnar Winther (venstre) og Senter for hav og Arktis. Rapporten beskriver nordnorsk infrastruktur som svært mangelfull.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK