Hopp til innhold

Tror det kan bli flere erstatningssaker

I dag startet den første erstatningssaken i den såkalte Tysfjord-saken. Advokaten til kvinnen som har saksøkt kommunen tror det kan bli flere.

Ingar Nikolaisen Kuoljok og Roald Angell

Ingar Nikolaisen Kuoljok (t.v.) representerer kvinnen i 30-årene, mens Roald Angell er Tysfjord kommunes advokat.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kvinnen har selv ønske om at saken skal være med på å forhindre at overgrep gjentar seg i kommunen.

Hun krever erstatning for livet hun har tapt, og manglende oppfølging fra kommunen i oppveksten.

– Hovedproblemstillingen er om det foreligger en rett til erstatning? Har kommunen og barnevernet unnlat å følge opp kvinnen på adekvat og forsvarlig måte? spurte kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok da saken startet i Ofoten tingrett i dag.

Kvinnen i 30-årene ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år, og var en av elleve personer som i fjor sommer fortalte sin historie i VG om overgrep i Tysfjord.

Sendte brev

Advokaten forteller i retten at kvinnen skal ha sendt små brev til venninner, som senere er betraktet som rop om hjelp.

Etter hvert får også skolen beskjed om overgrepene, som fører til at en lærer ved skolen slår alarm, og faren blir anmeldt, ifølge VG.

– Kvinnen har i dag store psykiske skader og lider hver dag, selv om hjelpeapparatet forsøker å følge henne opp, sier Kuoljok og refererer til barnevernstjenesten.

I dag lever hun sammen med samboer og sine barn et sted langt unna barndomshjemmet.

Skal forklare seg

Et større pressekorps er til stede og fyller de fleste av publikumsplassene i Ofoten tingrett i Narvik i dag.

Opplysningene som legges frem av kvinnens advokat er av direkte og særdeles beskrivende karakter.

Kvinnen følger med i det han legger frem bekymringsmeldinger og korrespondanse fra barnevern og skoleverket, men gløtter ned når advokaten gjenforteller de groveste detaljene fra hennes historie.

Hun skal etter planen forklare seg i retten senere i dag.

Krever millionerstatning

Kvinnen krever over åtte millioner kroner i erstatning og oppreisning fra kommunen. Beløpet fordeler seg på erstatning for økonomisk tap begrenset til 7,24 millioner kroner, erstatning for mén kvinnen har pådratt seg til 725.000 kroner, samt oppreisingserstatning begrenset opp til 300.000 kroner.

Kommunen som institusjon er ansvarlig for alle ansattes eventuelle feil og mangler. Arbeidsgiveransvaret omfatter ansatte i alle stillinger, enten det er i kommune, barnevern eller helsesektor. Det omfatter også kumulative feil, sa Kuoljok under sin innledning.

Tysfjord kommune har avvist både erstatningsansvar og at det fantes grunnlag for en omsorgsovertakelse.

– Kommunen ble veldig lite meddelt oppvekstssituasjonen til familien, sier kommunens advokat Roald Angell til NRK.

– Mener du kommunen har handlet rett i denne saken når man nå avviser dette kravet?

– Jeg mener kommunen har forsøkt å følge opp familien med de tiltak som er gjort. Ulike instanser i hjelpeapparatet var inne og fulgte familien, og spesielt henne, opp.

Partene ønsker i utgangspunktet at saken skal gå for åpen rett, men ved to anledninger har retten lukket dørene. Bakgrunnen er at det presenteres sensitive personopplysninger i flere av dokumentene som legges frem.

Ble utsatt

Kvinnens advokat tror det kan bli flere erstatningssaker fremover.

– Det er åpenbart mange menneskeskjebner det kan være snakk om og det er ikke usannsynlig at mange av de kommer til å stille kommunen til ansvar, sa Kuoljok til NRK like før saken startet i dag.

Saken skulle opprinnelig starte i Ofoten tingrett 15. november i fjor, men rettssaken ble utsatt fordi sakkyndigerklæringen ikke ble ferdig i tide.

Ofoten tingrett

Det er satt av fire dager til saken i Ofoten tingrett.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK