NRK Meny
Normal

Frykter mer terror og overvåkning

– Det kommer til å bli mer terror og overvåkning, mener tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.

Overvåkningsseminar ved Universitetet i Nordland. Her er del tre med Ketil Lund, ​tidligere høyesterettsdommer og leder Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester (1994-96).

Ketil Lund er mest kjent for å ha avgitt Lund-rapporten til Stortinget i 1996. Han ledet granskingen av påstander om ulovlig overvåking av norske borgere. Under et foredrag ved Universitetet i Nordland denne uka tegnet den tidligere høyesterettsdommeren et dystert framtidsbilde.

– Terror kommer det bare til å bli mer av, og overvåkning kommer det bare til å bli mer av, sa Lund da han oppsummerte et foredrag som var arrangert av universitetet og ble streamet på nrk.no.

– Lovendringer har gitt mindre demokrati

Lund fortalte de frammøtte at det har vært en galopperende utvikling når det gjelder overvåkningsnivået i samfunnet. Inngripende virkemidler har blitt sterkt utvidet i løpet av de siste 15 årene.

– Det er en utvikling som er meget dramatisk. Hvis vi sammenligner med situasjonen da Lund-utvalget avga sin rapport, er det kommet fire eller fem lovpakker. Mest populært kalt terrorpakker fordi de først og fremst har hatt terrorbeskyttelse og frykt som et formål. Og disse har innebåret en veldig akselererende forskyvning av forholdet mellom frihet og trygghet i det norske liberale demokrati, sier Lund.

Han mener vår tradisjonelle liberale rettstat og vårt demokrati holdt stand til omkring år 2000.

Mener overvåkning gjør situasjonen verre

Under foredraget på Universitetet i Nordland hevdet Lund at overvåkningen av radikale islamister forverrer situasjonen, snarere enn å gjøre samfunnet tryggere. Det at radikal islam er i senter for overvåkingstjenesten, mener Lund påvirker hele den islamske kultur.

– Hvis jeg var muslim, så ville jeg føle meg veldig urolig. Jeg ville følt meg mistenkeliggjort i kraft av at jeg var muslim. På lengre sikt kan dette her ha betydelig konsekvenser i det norske samfunn, fordi vi snakker om veldig mange mennesker, sier Lund.

Han mener terroraksjonene i Frankrike vil føre til et økt fokus på ekstreme islamister.

– Og det er ikke noe som er avtagende denne fokuseringen på at dette er en trussel mot samfunnet. Tvert imot, det er nærmest noe som er tiltagende. Hvilket man kan se som en følge av det som har skjedd i Frankrike.

Tre foredrag

Ketil Lunds foredrag ble streamet på nrk.no. Samme dag ble også foredragene til professor Stig O. Johannesen og leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåknings- og sikkerhetstjeneste, Elbjørg Løwer sendt direkte. De kan du se her:

Overvåkningsseminar ved Universitetet i Nordland. ​Elbjørg Løwer er leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
Demokratiseminar ved Universitetet i Nord.