Trekker beordring tilbake

– Den lokale streikeledelsen har slått fast at det er å anse som streikebryteri å gå en beordret vakt, også i dette tilfellet som handler om øyeblikkelig hjelp i medisinsk klinikk. Administrerende direktør ønsker ikke å sette en ansatt i Nordlandssykehuset i en slik situasjon, opplyser Nordlandssykehuset i en pressemelding. Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er nå meldt inn til fylkeslegen, og det er uvisst hva som nå vil skje.