NRK Meny
Normal

Trebarnsmor anker mishandlingsdom

En kvinnen i 40-årene som ble dømt til ni måneders fengsel for mishandling av sine tre barn, anker dommen. Ifølge dommen tvang hun barna til å sove ute på et øde sted flere timer i gangavstand unna hjemmet.

Bistandsadvokat Kristin Hammervik

Bistandsadvokat Kristin Hammervik og aktor Charlotte Ringkjøb i Salten tingrett.

Foto: Gisle Forland / NRK

Trebarnsmoren ble dømt til ni måneders fengsel for mishandling. Ifølge dommen fra Salten tingrett skal mishandlingen ha skjedd fra barna var rundt fem år gamle og fram til i fjor.

Under rettssaken forklarte barna at moren skal ha slått dem, låst dem inne, spylt dem utendørs om vinteren og tvunget dem til å sove ute som straff.

Håper å bli frikjent

Kvinnen erklærte seg ikke skyldig da hun møtte i Salten tingrett i juni, tiltalt for å ha mishandlet sine barn, som i dag er i slutten av tenårene.

Både kvinnen og politiet anker, da begge parter mener dommen fra tingretten er feil. Ifølge forsvarer Tor Haug, mener kvinnen i 40-årene at dommen er feil:

– For det første mener hun at hun burde vært frikjent. For det andre mener hun at de handlingene hun har erkjent, ikke er straffbare. Hun håper å kunne bli frikjent dersom saken kommer opp for lagmannsretten, sier Haug.

Ny sak før jul?

Han antyder at saken kan komme opp for retten igjen før jul. Det har vært en tøff opplevelse for kvinnen, som

Tor Haug

Kvinnens forsvarer Tor Haug.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Uansett utfall av saken er dette en særdeles traumatisk opplevelse for min klient. Hun opplever det som har skjedd som svært tungt.

Også politiet vil innstille på en anke på dommen fra tingretten. Aktor Charlotte Ringkjøb ba om tre års fengsel for kvinnen

– Vi mener at bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er feil. Vi mener at lovanvendelsen er uriktig, og at straffeutmålingen er gal. Denne saken er en klar overtredelse av straffeloven, paragraf 219, andre ledd, som dreier seg om grov mishandling i nære relasjoner. Tingretten kom fram til at dette ikke var grov mishandling, og valgt å legge straffeutmålingen lavere, sier Ringkjøb.

Barnas bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere at det nå går mot en ankesak i lagmannsretten.