NRK Meny
Normal

Transportforsker: – Risikerer at Stortinget sier nei til Hauan

– Det er liten sjanse for at også Stortinget sier «ja takk, begge deler», sier forskningsleder Harald Thune-Larsen ved TØI.

Storflyplass Hauan

En ny storflyplass utenfor Mo i Rana er beregnet å koste mer enn to milliarder kroner.

Foto: Nordic - office of Architecture

Fylkesrådet i Nordland vil ikke legge ned Mosjøen Lufthavn, selv om Avinor er klar på at de eksisterende flyplassene må legges ned når den nye flyplassen på Hauan i Mo i Rana eventuelt står klar.

Harald Thune-Larsen, som er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt sier han forstår nordlandspolitikerne.

Harald Thune-Larsen

– Fylkespolitikerne i Nordland risikerer at Stortinget ikke vedtar en ny storflyplass på Hauan, sier Harald Thune-Larsen ved TØI.

Foto: Svein Erik Dahl

– De vil være enig med så mange som mulig. Men det er en viss risiko for at dette medfører at Hauan-prosjektet blir veldig trenert eller ikke gjennomført.

Årsaken er de enorme kostnadene Avinor får dersom Hauan skal bygges samtidig som flyplassen i Mosjøen består.

Stortinget står mellom valget å gjøre noe som er upopulært et sted eller bare droppe eller utsette alt sammen på ubestemt tid, sier Thune-Larsen.

Avinor: – Store negative konsekvenser

Fylkesrådets nei til å opprettholde dagens flyplasstruktur på Helgeland umuliggjør grunnlaget for en fruktbar flyrute mellom Hauan og Oslo, mener Avinor.

Avinor vil også spare minst 25 millioner kroner i året på å legge ned Kjærstad lufthavn i Vefsn.

– Driften av Kjærstad lufthavn i Vefsn går med et underskudd på drøye 25 millioner kroner i året, penger som Avinor vil spare dersom Kjærstad legges ned. Inntjeningen går ned dersom trafikken skal gå over to flyplasser, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Vil informere Stortinget

I sin uttalelse sier fylkesrådet i Nordland at de ikke har tatt Avinors krav om å legge ned Kjærstad med i sin vurdering. Men Avinor vil minne Stortinget og regjeringen om den økonomiske konsekvensen av å ikke legge Kjærstad.

– Dersom fylkestinget kommer fram til den samme innstillingen som rådet, vil vi gjøre det klart for Stortinget hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for Avinor.

Avinor skal spare 1,5 milliarder kroner

Avinor må spare 1,5 milliarder inne 2018, noe som betyr nedbemanning og muligens endring i flyplasstrukturen. Ifølge konsernsjef Dag Falk-Petersen kan det innebære at noen flyplasser kan bli foreslått nedlagt.

Nic. Nilsen

Dersom fylkesrådets innstilling blir resultatet vil det få store konsekvenser for oss, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Foto: Oslo Lufthavn

– Hvorfor er det så viktig for Avinor at Kjærstad legges ned?

– Det er ikke viktig i seg selv. Men det betyr at Avinor må bære et underskudd på disse to flyplassene som gir konsekvenser for øvrige investeringer og drift. Dersom Mosjøen består betyr det en negativ økonomisk utvikling for en storflyplass i Rana.

Sykehus og akuttberedskap

Samferdselsråd i Nordland Wilfred Nordlund (Sp) sier at fylkesrådet har tatt helt andre hensyn enn økonomien i Avinor.

– De momentene som særlig gjelder sykehus og akuttberedskap gjør at det er mulig å få til en ny storflyplass, samtidig som vi beholder Kjærstad, sier han.

Til syvende og sist er det Stortinget som holder Hauans skjebne i sine hender.

Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Mosjøen lufthavn på Kjærstad bør bevares, mener fylkesrådet i Nordland.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK