Hopp til innhold

Trålbakken tatt opp

Alle de viktige vrakdelene etter fiskebåten Western som forliste i 1981 er nå tatt opp.

Trålbakken fra fiskebåten Western

Her løftes trålbakken etter fiskebåten Western ombord.

Foto: Seløy Undervannsservice

Hevingen av fiskebåten Western ble avsluttet i tolv-tiden på søndag.

- Nå er alt det viktigste tatt opp, og oppdraget er fullført. Det er noen småting igjen, men de er spredd over et stort område, og det vil tatt svært lang tid å søke etter resten, sier driftssjef Per Jektvik i Seløy Undervannsservice.

Viktige deler tatt opp

Keisingen, deler av styrhuset på Western.

Keisingen, deler av styrhuset på Western

Foto: Seløy Undervannsservice

I løpet av helgen er følgende deler hentet opp etter fiskebåten Western: - hovedmotor og hjelpemotor, trålbakken, og keisingen, som er deler av styrhuset.

Avslutter hevingen

- I samråd med fylket har vi bestemt oss for å avslutte hevingen. Det er ikke verdt å fortsette. Vinden øker på, det vil ikke være effektivt å søke lenger og det kan også være risikabelt, sier Jektvik.

Vrakdelene blir nå fraktet inn til land.

Kjempet for gjenopptak

Fiskebåten Western fra Myken forliste 6. Februar 1981. Alle sju mann ombord omkom. De etterlatte – med stor støtte i befolkninga i Nordland – har ment at det hefter stor usikkerhet ved den konklusjonen som den offentlige granskinga kom fram til og har arbeidet for gjenopptakelse. I fjor fikk de gjennomslag for sine bestrebelser. Regjeringa vedtok å iverksette ei ny gransking med bakgrunn i fortsatt usikkerhet omkring forlisårsak blant annet knyttet til ”observerte skader på fartøyet”.

Myndighetene nektet i 1981 å heve vraket. Det ble da lokalt igangsatt en omfattende innsamlingsaksjon og dugnad for få Western opp. Hevingsaksjonen mislyktes.

Spekulasjoner om mistenkelige hull

I går kveld ble trålbakken heist opp. Det har vært knyttet stor spenning til flere mistenkelige hull i trålbakken.

Allerede før første hevingsforsøk ble det observert ett hull på babord side av trålbakken. I fjor sommer ble det i forbindelse med den nye granskinga observert et hull på styrbord side. Kommisjonen mener at hullene ikke er påført i samband med forliset.

Fylkesrådet i Nordland vedtok 3.september 2007 – i forståelse med de etterlatte fra skipperfamilien - å iverksette heving av trålbakken fra fiskebåten Western.

Da sa fylkesråd Odd Eriksen:

- Vi har merket oss at man på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort så langt ikke kan fastslå med sikkerhet hva som har forårsaket hullene. Usikkerheten er i sær knyttet til hullet på babord side.

Lettet og glad driftssjef

Hevingsoperasjonen har vært nøye planlagt. Men det er en takknemlig driftssjef som nå avslutter hevingen.

- Første forsøket på fredag var jo mislykket. Når vi nå har fått opp alle de viktige delene er det en kjempelettelse for alle. Det er mange som har tatt del i dette, sier Jektvik.

- Det står respekt av Odd Eriksen som tok sjefsavgjørelsen om å forsøke på nytt å heve vraket.

Seløy Undervannsservice har alle sine fartøy i full drift, og derfor var det ei utfordring å forberede hevingsoperasjonen og frigjør utstyr til operasjonen.

- Jeg vil rette en spesiell takk til Nova Sea som har oss innchartret til vanlig, men som lot oss få fri til å gjennomføre denne operasjonen, sier en glad Jektvik.