Trafikkulykke med elg

Politiet i Midtre Hålogaland har fått melding om en trafikkulykke på E10 Tjeldsund/Evenes. To biler og elg involvert. Nødetatene er på vei til stedet. Hendelsen skjedde ved Elvemokrysset.