Øykommune satser sparepengene på konkursramma bedrift. – Vi har ikke noe valg

En av landets minste kommuner ligger midt i matfatet ute i havet. Likevel klarer ikke hjørnesteinsbedriften å tjene penger på fisk. Nå går Træna kommune inn med kriselån.

Træna på Helgeland

I et siste forsøk på å redde hjørnesteinsbedriften, har kommunestyret i Træna bestemt seg for å gi bedriften kriselån. Konkurs ville blitt dramatisk, sier ordfører Jan Helge Andersen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I øykommunen Træna ytterst på Helgeland har fisk alltid vært bærebjelken. Træna er Norges eldste fiskevær. Men selv om havet utenfor er fullt av fisk, er ikke beliggenheten lenger perfekt. I hvert fall ikke når det skal tjenes penger.

Hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset Fisk AS har slitt med røde tall i flere år. I 2018 endte regnskapet med over to millioner kroner i minus før skatt. Bedriften gir jobb til mellom 25–30 personer.

Dette en av de største arbeidsplassene i øykommunen med rundt 430 innbyggere.

– Vi kan ikke miste bedriften. En konkurs ville vært ekkelt for oss, sier ordfører Jan Helge Andersen (Ap).

Derfor vil han nå gi krisehjelp. Da kommunestyret møttes sist stemte de enstemmig for å gå inn med tre millioner kroner. Halvparten gis som kriselån. Resten kan brukes til å kjøpe aksjer i bedriften.

– Dette er formidabelt mye penger for oss. Vi satser steintungt på at dette skal gå bra. Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi mista mye mer, sier Andersen.

Jan Helge Andersen, ordfører, Træna kommune.

Håpet er at tre millioner kroner fra kommunen skal være med på å sikre videre drift ved fiskeribedriften Modolv Sjøset Fisk AS. Halvparten av pengene vil kommune bruke på å kjøpe aksjer i bedriften, sier ordfører Jan Helge Andersen (Ap).

Foto: Frank Nygård / NRK

Alternativet er at øya tømmes for folk

Pengene som kommunen går inn med, tas fra fond. Ordføreren legger ikke skjul på at dette får konsekvenser. Han tror at kommunen framover må omprioritere. Ting de har hatt lyst til, må de kanskje legge bort.

– Kanskje må vi kutte lokaler til ungdomsklubben. Jeg håper inderlig at det ikke skjer.

Andersen sier at selv om krisehjelpa på tre millioner kroner er mye for kommunen, ville alternativet vært mye verre.

Hvis bedriften forsvinner, forsvinner ikke bare de ansatte. Også ektefeller og barn. I en av landets minste kommuner, er det full krise. Med rundt 80 millioner kroner i omsetning hvert år, bidrar også bedriften med viktige skatteinntekter til kommunen.

Tjener ikke penger på fisk

– Jeg setter stor pris på at kommunen gjør dette, sier Geir Anders Sjøset. Han er største eier i Modolv Sjøset Fisk AS.

Hovedårsaken til at bedriften taper penger er beliggenheten langt ute i havet. En gang var det mange fiskere på Træna. I dag er 34 personer i kommunen registrert som fiskere. For å få nok råstoff, har bedriften opprettet fem mottaksstasjoner andre steder på Helgeland. Her leveres fangster fra fiskere som er hjemmehørende andre steder. Men å drive mottaksstasjoner koster mye penger, ifølge Sjøset.


– Vi kjøper rundt 3000 tonn fisk i året. Halvparten av dette henter vi fra små plasser på Helgelandskysten. Prisen på å transportere fisken inn til bedriften er veldig høy.

Selv om bedriften får støtte til å frakte fisken, er ikke det nok, mener Sjøset. I fjor kjempet de hardt for å få beholde tilskuddet, og lyktes til slutt.

Han sier at måten de driver på ikke er ideell.

– Egentlig er det dumt å drive som vi gjør. Men skal man ha bosetting langs kysten....hva skal man gjøre?

Vi snu alle steiner

Sjøset nekter å gi seg. Totalt sju millioner friske kroner skal nå brukes inn i bedriften. Tre er fra kommunen. Resten står Sjøset for selv i all hovedsak. I tillegg går banken inn og sanerer gjeld.

Sjøset sier at alle steiner nå skal snus.

– Vi ser hele tida på andre måter å gjøre ting på. Vi må også se på kostnadene våre. Hva kan vi gjøre annerledes.

Geir Sjøset, daglig leder Modolv Sjøset

Geir Anders Sjøset er største eier i Modolv Sjøset Fisk AS. Bedriften får en ny sjanse etter at kommunen går inn med krisehjelp.

Foto: NRK

For halvannet år siden kjøpte de ny filetmaskin. Hadde de ikke gjort det, hadde det ikke vært drift i dag, sier Sjøset.

Gryende interesse blant ungdom

Nå satses det videre. Træna uten fiskerinæring, er umulig å forestille seg. Og det er håp. Sjøset mener det er en gryende interesse blant nye ungdommer som vil satse på fiskeri. I dag er 14 av fiskerne i kommunen under 40 år.

Sjøset tror ikke lokalpolitikerne vil angre på at de har sagt ja til å åpne sparegrisen. Han mener kommunen vil få igjen pengene sine i løpet av det første året.

Han tror at hvis bedriften hadde blitt lagt ned, ville opp mot 130 innbyggere flytta ut av øykommunen.

– Da hadde vi blitt sittende igjen med karer som meg. Hva hadde skjedd med Træna kommune sin økonomi? Denne hadde gått rett ad undas.