Normal

Træna er statsbudsjettets store taper: – Det er dårlige nyheter

Træna kommune er den eneste kommunen i Nordland som får mindre penger som de kan bruke som de vil til neste år. – Det kan bety et dårligere tjenestetilbud for innbyggerne, sier Træna-ordfører Per Pedersen.

Per Pedersen

Træna er en av fire kommuner i Norge som får mindre penger i 2016 enn de fikk i år. – Det er dårlige nyheter, sier ordfører Per Pedersen (KrF).

Foto: Øystein Nygård / NRK

Nordmenn tjener mer og det går bedre i norsk økonomi, det betyr mer penger til kommunene. Kommunene over 4 milliarder ekstra i frie inntekter i statsbudsjettet for 2017. Det er penger kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten.

380 millioner av de fire milliardene går til kommunene i Nordland. Men fire kommuner i Norge får mye mindre enn det de fikk i fjor. Kystkommunene Træna, Skjervøy, Loppa og Utsira kan alle notere seg mindre penger enn året før.

– Det er dårlige nyheter. Når ser det ut som at vi ender på i underkant av en halv million kroner mindre enn i fjor. Det høres kanskje ikke mye ut, men for en liten kommune som Træna slår det uheldig ut, sier ordfører Per Pedersen (KrF).

Ordføreren er usikker på hvorfor øy Træna med sine 500 innbyggere langt ute i havet får mindre i overføringer. Træna har en betydelig verdiskapning per innbygger, ikke bare målt regionalt men også nasjonalt.

– Jeg vet ikke hva som har vært utslagsgivende. Trolig er det nedgangen i folketallet. Det betyr at færre betaler skatt.

Pedersen håper i det lengste at kommunen klarer å skjerme de som er mest utsatt.

Vi skal prøve ta kuttene på andre områder. Vi har også muligheter til å søke skjønnsmidler på de områdene vi komme kommer skjevt ut på, sier ordfører Per Pedersen (KrF).

Nordlysbilde over Træna

Træna er en av fire kommuner i Norge som får mindre penger i 2016 enn de fikk i år.

Foto: Yngvar Kanstad

Og her er budsjettvinneren

Vevelstad som ligger lenger sør på Helgeland er budsjettvinner i Nordland. På andreplass kommer Røst som øker 7,2 prosent, etterfulgt av Herøy med en økning på 5,6 prosent.Om statsbudsjettet blir vedtatt vil Vevelstad få nesten fire millioner kroner mer i frie midler i 2017.

Kari Anne Andreassen

– Vi hadde en forhåpning om at vi skulle komme godt ut. De ekstra millionene gir oss mye større handlefrihet, sier ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Det gleder ordførerhjertet til Kari Anne Bøkestad Andreassen.

– Vi hadde en forhåpning om at vi skulle komme godt ut. De ekstra millionene gir oss mye større handlefrihet. Vi kan få gjennomført prosjekter og fortsette det gode tjenestetilbudet vi har. Pengene kommer godt med. Vi slipper å vurdere kutt, sier hun til NRK.

Gode skattetall

Årsaken til at kommunene får flere såkalte frie midler er at skatteinngangen til kommunene blir 4,5 milliarder mer enn det regjeringen trodde da de la frem budsjettet i fjor.

Når det blir høyere skattevekst, får kommunene beholde pengene selv. Når skatteinngangen derimot var synkende, krevde kommunene at staten skulle betale underskuddet.

– Dette viser at mye har gått bra, kommunene får høye skatteinntekter og det gjør at de har mulighet til å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne. Det ser ut til at en del skattytere har tilpasset seg skattereformen og betaler mer skatt nå. Samtidig er det en positiv utvikling i norsk økonomi, arbeidsledigheten synker i store deler av landet. Når skatteinntektene går opp, blir det mer til kommunene, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).