Totalslakter forslag om «maks ti flyreiser»: – Mangler kunnskap om Nord-Norge

Venstre-politiker foreslår å begrense hvor mye nordmenn får fly. Stortingspolitikere slakter forslaget, og sier innbyggere og næringsliv i distriktene er prisgitt flyreiser.

Widerøes jetfly Embraer E190-E2

I kampen mot klimakrisen foreslo stortings- og Venstre-politiker Ketil Kjenseth i forrige uke en kvote på maks ti flyreiser per år per nordmann.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Nei, det er feil ende å angripe en av de store, for ikke å si den største utfordringen, vi står overfor som menneskehet, tordner Eirik Sivertsen (Ap), stortingsrepresentant for Nordland.

I kampen mot klimakrisen foreslo stortings- og Venstre-politiker Ketil Kjenseth i forrige uke en kvote på maks ti flyreiser per år per nordmann.

– Å begrense antallet flyreiser med en kvoteordning som omfatter hver enkelt av oss, bør utredes, sier Kjenseth til Adresseavisen (krever abonnement).

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth i Venstre.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Kjenseth er leder av energi- og miljøkomitéen. Han tegner et bilde der nordmenn kan kjøpslå reiser de ikke bruker, etter modell fra industrien, transport og olje- og gass-sektoren. Der får aktørene også tildelt utslippskvoter som de kan kjøpe og selge til hverandre.

– Nordmenn er verdensmestre i å fly, og vi bør spørre oss om vi skal fortsette slik, sier Kjenseth blant annet til Adresseavisen.

Avhengige av fly i Nord-Norge

Forslaget får Sivertsen til å tenne på alle plugger. Han mener dette bare vil bli en ytterlige innskrenking til mobilitet, både for næringsliv og for innbyggere i Nord-Norge.

– Vi har ikke noe alternativ. Det går ikke noe tog mellom Lofoten og Bodø. Du er prisgitt fly hvis du skal kunne reise på en effektiv måte, som et alternativ til privatbilen, sier han.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Sivertsen mener Kjenseth enten mangler kunnskap eller har misforstått hvor viktig flyreiser er for mange i de nordlige delene av landet.

– Næringslivet er avhengige av å kunne bevege seg over store avstander, der man på østlandet har tog og brede veier.

– Vanlige innbyggere er helt prisgitt flyreiser for å kunne benytte seg av grunnleggende helsetjenester. Dette er et dårlig forslag. Det er ikke noe behov for utrede dette, sier Sivertsen, som mener teknologi som blant annet biodrivstoff og elfly kan lette på utslippene fra flytrafikken.

– Bør ta seg en realitetsorientering

Derfor mener Sivertsen at det er uinteressant hvor mange flyreiser en har. Utslipp fra innenriks flytrafikk sto for 2,4 prosent av de totale norske klimagassutslippene i 2015, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

Da også EU allerede har et kvotesystem på utslipp av CO2 som påvirker billettprisene til reisende, mener Sivertsen uansett at en reisekvote blir helt feil.

– Det er ikke det som er det viktige tiltaket. Det viktige tiltaket er å gå på de største utslippskildene, som er utslipp fra biltrafikk, der det bor mest folk. Det betyr i og rundt de store byene, sier han.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Willfred Nordlund, er langt på vei enig med sin rødgrønne kollega.

– Det er meningsløst å utrede noe som er helt uaktuetl å innføre. Kjenseth bør ta seg en realitetsorientering, sier han.