Topp-pris på torsken

Prisene på torsk har nådd toppen. Råfisklaget har lite tro på enda høyere gjennomsnittspris for 2007.

Torsk
Foto: Nordli, Katrine / Aftenposten

Torskeprisen ligger på et foreløpig toppnivå. Det tror regionleder Hermod Larsen ved Norges Råfisklag i Svolvær.

Fjorårets gjennomsnittspris på like over 22 kroner kiloen var rekordhøy, og denne prisen vil det være vanskeleg å overgå, mener Larsen.

- Vi kan konstatere at 2006 som nå er i ferd med å ebbe ut, er blitt et godt år for norske fiskere.

 I fjor økte kiloprisen på torsk med elleve prosent sammenlignet med året før, og aldri har norske fiskere fått så god uttelling i gjennomsnitt for torsken på ett år. Så bra har prisen vært, at Hermod Larsen i Råfisklaget mener at det nesten ikke kan bli bedre.

- Jeg tror det er slik at vi når et tak før eller siden og det spørs om vi begynner å nærme oss det i snitt. Hvis vi kan opprettholde de prisene vi har i år videre ut i 2007 og få en økning på hyse og sei så vil det være veldig bra.

 Når kan vi vente at skreien kommer og vil den komme på innersiden av Lofoten til neste år? Larsen har en formening om det.

- Torskeinnsiget kommer først utenfor Vesterålen og det kommer 20. januar. På innersiden av Lofoten som vi ikke har hatt på mange år, så tror jeg vi får det 14. mars.