Her tar han oppgjøret med sitt eget parti

Det er brutt ut full splid i Nordland Høyre. Nå nekter den avtroppende lederen å gi mer penger til partikollegaene i fylket. Han sender heller pengene til Oslo.

Benn Eidissen

Nordland Høyres leder Benn Eidissen ble forsøkt klubbet ned da han holdt lederens tale på årsmøtet i ettermiddag. Han svarte med å stenge pengekrana til partiet.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Nordland Høyres leder Benn Eidissen ble forsøkt klubbet ned da han holdt lederens tale på årsmøtet i ettermiddag. Han svarte med å stenge pengekrana til partiet.

– Jeg er ikke bitter, sa Eidissen i det han forlot årsmøtet til Nordland Høyre, der han fortsatt er leder inntil ny leder blir valgt senere i dag.

Men det er mye som minner om bitterhet når han på slutten av sin tale til årsmøtet sier han fortsatt skal være i Høyre, og at han skal donere penger til partiet – før han legger til at pengene skal gå til Oslo, og ikke til fylkespartiet i Nordland.

Det var mange Høyrefolk som gruet seg til hva Eidissen ville bruke årsmøtetalen sin til. Han hadde på forhånd varslet full oppvask.

Ble beskyldt for korrupsjon

Bakgrunnen er det Eidissen mener er alvorlige beskyldninger fra sine to nestledere.

– Jeg ble beskyldt for politisk korrupsjon, og det rammer min integritet, sa han fra talerstolen.

Eidissen brukte det meste av talen sin til å snakke om bakgrunnen for at han gikk av og det fikk, og det fikk dirigentbordet til å klubbe han ned, med salens velsignelse.

– Jeg har vært med i politisk arbeid siden jeg var 17 år gammel, og jeg er nå deleier i Nord-Norges største private bedrift. Av hensyn til meg selv, kan jeg ikke leve med grunnløse beskyldninger som nestlederen har kommet med mot meg, sa Eidissen, før han samlet sammen sine saker og forlot sitt partilokale for aldri å komme tilbake igjen.

(artikkelen fortsetter under)

Varslet oppvask med eget parti

Ble vraket

nominasjonsmøtet til Nordland Høyre i oktober tapte Benn Eidissen førsteplassen til fordel for Odd Henriksen.

Den gang varslet han sin avgang som leder og mente i tillegg at nestlederne ikke hadde snakket sant om to ting i forkant av nominasjonen.

For i september gikk 2. nestleder Daniel Bjarmann Simonsen ut i Avisa Nordland og påsto at Eidissen presset han ut av stortingslista.

– Han påsto at jeg hadde gått bak ryggen hans, men det er ikke sant, sier Eidissen.

I tillegg mener Eidissen at også 1. nestleder Bente Anita Kristensen Solås har framsatt usannheter.

– Hun påstår at jeg har kjøpt meg til politiske lederverv. Heller ikke det kan jeg finne meg i, sier han.

– De har ingen fremtid

NRK har snakket med både Simonsen og Solås. Simonsen er syk og kunne ikke gi en kommentar. Solås sier at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Eidissen.

– Hva tenker du om den politiske framtida i Høyre til de to nå værende nestlederne, som har kommet med disse beskyldningene?

– Jeg mener at de overhodet ikke har noen framtid i Høyre, det er min oppfatning. Og det kommer jeg også til å gi klart uttrykk for på årsmøtet, sa Eidissen til NRK i går.