Toget kjørte inn i reinflokk – 37 rein drept i en smell

Reineierne sør i Nordland varslet Bane Nor om at det var reinsdyr i nærheten av jernbanen. Likevel skal toget ha holdt normal fart da det dundret rett inn i en reinflokk på Nordlandsbanen og drepte 37 reinsdyr.

Rein påkjørt på Nordlandsbanen 29.04.19

På under ei uke har reineiere helt sør i Nordland mistet 46 rein i togpåkjørsler. – Du får vondt i magen, sier reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Foto: Privat

På under ei uke har reineiere helt sør i Nordland mistet 46 rein i togpåkjørsler.

– Du får vondt i magen. De fleste drektige simler som skulle føde bare om to-tre dager. Det er så meningsløst, sier en opprørt og fortvilet reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Når han snakker med NRK på telefon har han akkurat måttet avlive seks hardt skadde og drektige simler.

De var fortsatt var i live etter at et sørgående persontog på Nordlandsbanen kjørte rett inn i reinflokken som befant seg på toglinja ved en tunnel ved Fallmoen ved Trofors i Grane.

Like før helga ble rundt ti reinsdyr drept av toget litt lenger sør ved Spølremma.

– Enhver påkjørsel er en påkjenning. Men det er ekstra ille om våren når drektige simler går med, og kalvefostrene ligger strødd langs linja, sier Kappfjell.

Påkjørselen skjedde rundt klokka 10.00, ifølge reineieren.

– Varslet Bane Nor

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

Torstein Appfjell.

REINFLYTTING: – Å miste drektige dyr er absolutt det aller verste, sier Torstein Appfjell, som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I april pågår den årlige reinflyttingen nå fra vinterbeite til sommerbeite. For å gjennomføre denne flyttingen må hundrevis av rein krysse jernbanelinja.

Reineierne er ute natt og dag på denne tida for å gjete reinen og passe på at flokkene ikke beveger seg ut på E6 eller Nordlandsbanen.

Skjer det har de rutine på å varsle Bane Nor, slik at togene kan sette ned farten.

Det gjorde de også denne gangen. Torstein Appfjell som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ringte selv vaktsentralen mandag morgen.

– De saktnet farten en liten stund. Vi prøvde å få saktekjøringen forlenget, men ble tydeligvis ikke hørt for da sørgående regiontog fra Mo i Rana til Trondheim kom, holdt det normal fart, sier Appfjell.

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor bekrefter at Bane Nor fikk et varsel fra reineierne i forkant av ulykken.

Hun beklager dyretragedien på Nordlandsbanen i dag.

– Klokka 12.40 i dag ble det innført såkalt sikthastighet. Farten togene holder mellom Trofors og Eiterstraum skal ikke overstige 30 kilometer. Det vil vare fram til klokka 05 tirsdag 30. april, sier hun.

Appfjell er fortvilet over at togene setter ned farten først etter at ulykken har skjedd.

Rein påkjørt på Nordlandsbanen 29.04.19

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

Foto: Privat

Gjerder inn Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er Norges mest blodige jernbanestrekning. I løpet av de siste fem årene har rundt 3000 dyr blitt drept av toget her.

I mange år har reineierne kjempet for å få satt opp viltgjerde på denne utsatte strekningen.

De fikk støtte fra lokale viltnemnder, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norsk institutt for naturforskning og Mattilsynet. Likevel var ikke Bane Nor overbevist om at viltgjerder var det mest effektive tiltaket for å få ned dødstallene.

Etter to blodige vintre, som toppet seg med at 106 reinsdyr ble truffet og drept av godstog i løpet av tre dager, ble det fortgang i planene.

Dyremassakren på Nordlandsbanen resulterte i mediedekning fra hele verden, og nådde både amerikanske Fox News og britiske Sky News.

Det ble bevilget 43 millioner kroner til å gjerde inn den mest ulykkesutsatte strekningen mellom Vefsn og Grane.

Den første strekninga mellom Mosjøen og Kvalfors bru er på 7,2 kilometer. Neste fase fra Kvalfors bru til Bjoråsen tunnel er på 19 kilometer skal være ferdig i løpet av 2019.

Gjerdebyggingen har ikke kommet så langt sør som Fallmoen hvor 37 rein ble togdrept i dag.

her bygges viltgjerde ved Mosjøen-Kvalfors bru

BYGGER GJERDER: 12.000 gjerdestolper på 2,5 meter skal settes ned for å gjerde inn Nordlandsbanen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK