Kjørte ihjel reinflokk på Nordlandsbanen

Åtte rein ble drept da toget kjørte inn i en reinflokk ved Majavatn.

Åtte rein påkjørt ved Majavatn

Seks simler og to kalver mistet livet da et tog kjørte inn i en reinflokk ved Majavatn på Nordlandsbanen.

Foto: Leserbilde

Reineier Mads Kappfjell eier dyrene som ble kjørt ihjel. Siden 10. juni har 52 rein blitt påkjørt i Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, sier han.

– Denne gangen ser det ut til at dyrene døde momentant, sier Kappfjell.

Mistet produksjonsdyr

Mads Kappfjell

Det er ikke første gang Mads Kappfjell mister rein til Nordlandsbanen. Her er han avbildet med en rein han mistet ved en tidligere anledning.

Foto: privat

Seks av dyrene reineieren mistet i dag var simler. Dette skaper spesielt store problemer.

– Jernbaneverket betaler erstatning for dyrene de kjører ihjel, men en simle er et produksjonsdyr. Det tar to til tre år fra en kalv er født til den kan erstatte en simle. Det første året er de mer sårbare for rovdyr, så det året er vanskeligst, sier Kappfjell.

Han må derfor prøve å kjøpe inn voksne simler for å erstatte dyrene han har mistet.

– Det er begrenset hvor mye rein som er tilgjengelig, og det kan være vanskelig å få tak i simler. Det er selgers marked. Om man må til Sverige for å få tak i dem koster både frakt og godkjenning såpass at erstatningen ikke strekker til, sier han.

Bygger gjerde

Jernbaneverket bygger et gjerde som skal hindre reinpåkjørsler. Det er Kappfjell godt fornøyd med.

– Jeg er glad de bygger gjerdet, men det er ikke ferdig før til sommeren, sier han.

Fra og med 2009 til og med 2012 ble 1520 rein påkjørt på Nordlandsbanen, og det ble betalt ut over syv millioner kroner i erstatning, opplyser Jernbaneverket.