To statsråder så på da 65 millioner ble brukt på riving av bompengestasjonen

Bomstasjonen der halvparten av inntektene gikk til renter og kontorarbeid er historie. Siv Jensen mener rivingen er verdt hver krone, og vil beskytte bilistene mot fremtidige dyre bomprosjekter.

Riving av Godøystraumen bomstasjon fv 17 i Nordland

Fremskrittspartiet stilte mannsterke da bomstasjonen i Godøystraumen ble avviklet. Med på laget var blant annet statsrådene Siv Jensen og Jon Georg Dale.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale stod med store glis og så på mens Godøystraumen bomstasjon i Bodø ble demontert.

65 millioner kroner koster det i ubetalte utgifter, men de to statsrådene mener det er vel anvendte penger.

Samferdselsminister Dale var skuffet over at han ikke selv fikk delta aktivt på rivingen, men var strålende fornøyd med resultatet.

Jon Georg Dale river bom i Bodø

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Denne veien er i bunn og grunn nedbetalt. Det bomstasjonen har tatt inn nå, er finansierings- og innkrevingskostnader, noe jeg syns er meningsløst. Jeg tror de som passerer her daglig er takknemlig for at vi gjør dette, tre år før tiden.

NRK har tidligere skrevet om bomstasjonen, hvor halvparten av pengene går til renter og kontorarbeid.

Mer budsjett, mindre bompenger

Siv Jensen gleder seg over at de nå skal stille krav til kostnadskontroll i lokale veiprosjekter, noe som ifølge henne vil gagne både folk i by og distrikt.

– Nå kommer det et krav om lokal egenandel for slike bompengeprosjekt, slik at det blir en slutt på at man bare sender regningen rett videre til bilistene.

Flere steder i landet har bompengemotstanden vært stor, men ikke like fullt i Nordland. Likevel sier Jensen at dette var et viktig prosjekt, ettersom veien egentlig er betalt ned.

– Men kunne dere ikke brukt 65 millioner kroner på vei i stedet for?

– Samferdselsbudsjettet har økt med 75 prosent siden vi kom inn i regjering, så vi bruker mye penger på vei. Vi ønsker å bygge vei uten bomfinansiering, noe som vil komme bilistene milliarder av kroner til gode i årene som kommer.

Jensen er ikke redd for at deres tilstedeværelse overskygger de lokale politikerne.

– Snarere tvert imot så har lokalpolitikerne mye å si hvor stor bombelastningen blir. Det har de gjort i denne saken.

– Det er bare en gimmick

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), sier at nedleggelsen av noen få bomstasjoner kun bør ses på som valgflesk en uke før valget.

– Jeg regner med at de tar dette inn via skatteseddelen. Det er jo hyggelig for meg, siden jeg faktisk kjører forbi denne stasjonen, men det er få folk som har klaget på denne bommen de siste 10 årene.

Svein Eggesvik

Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel (Sp).

Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

Eggesvik bemerker at Grane fremdeles ikke får ny vei etter at kommunen har betalt bompenger i godt over et år.

– De to sørligste parsellene på E6 Helgeland blir ikke bygget, men de bruker 65 millioner for å avvikle denne. De gjør dette som en gimmick i valgkampen, og det er ikke et system i det.

– Prioriter infrastruktur

Forbipasserende Tom-Ove Hammer fikk seg et kakestykke på vei forbi den nå betalingsfrie sonen.

Han sier at han kommer til å spare gode penger på den nå ikke-eksisterende bommen.

– Det er jo inni tiden, bompengepolitikk, men infrastruktur bygger landet. Det kan kanskje være symbolsk, men næringslivet i Nord-Norge trenger god infrastruktur, så lykke til, de som bryr seg ekstra om det.

Tom-Ove Hammer

Tom-Ove Hammer

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Hvor mye bruker du i året på bompenger?

– Jeg kjører veldig ofte mellom Bodø og Meløy, så det har en symbolverdi for meg. I sum bruker jeg vel rundt 12 000 kroner i året, så det blir jo en nedgang dette her.